Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu

1 czerwca br. w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni odbyło się studenckie sympozjum naukowe - VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. Organizatorem wydarzenia był Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii oraz Koło Naukowe Managerów Zdrowia.

Wydarzenie, którego celem była wymiana poglądów i doświadczeń naukowych w dziedzinach nauk o zdrowiu, zostało objęte honorowym patronatem Władz naszej Uczelni, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Konferencję otworzyła przewodnicząca SKN Managerów Zdrowia – Maja Żołądek, zaś gości wydarzenia powitała dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ. Zwracając się do zebranych, wyraziła radość z powodu reaktywacji konferencji i pogratulowała prelegentom ciekawych tematów wystąpień.

Głos zabrał także prof. Bolesław Samoliński, który stanął na czele Komitetu Naukowego Konferencji. Kierując słowa uznania do organizatorów wydarzenia, podkreślił pozytywny prawno-społeczny kontekst spotkania, którym jest obowiązywanie ustawy o zdrowiu publicznym i realizacja Narodowego Programu Zdrowia.

Konferencja składała się z sesji inauguracyjnej i sześciu sesji tematycznych, które dotyczył: ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego, położnictwa, psychologii i stomatologii. Oddzielną część stanowiły varia.

W spotkaniu wzięli udział studenci, absolwenci kierunków medycznych i pozamedycznych, a także osoby zainteresowane wymianą informacji oraz doświadczeń naukowych w obszarze nauk o zdrowiu, zdrowia publicznego, epidemiologii, medycyny społecznej i środowiskowej, promocji zdrowia, jak również zagadnień z zakresu prawa medycznego oraz ekonomii i zarządzania w sektorze zdrowotnym.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback