Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja Naukowa „Położna jako edukator w odżywianiu kobiety”

27 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej odbyła się VI Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu zatytułowana „Położna jako edukator w odżywianiu kobiety. Wydarzeniu patronował JM Rektor – prof. Mirosław Wielgoś oraz Dziekan WNoZ – prof. Piotr Małkowski.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła dr Barbara Mazurkiewicz - opiekun Studenckiego Koła Naukowego Etyki przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, które wraz z Kołem Naukowym Położnych zorganizowało konferencję. W imieniu Władz Rektorskich wszystkich przybyłych przywitała prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Zwracając się do organizatorów wydarzenia pogratulowała trafnego wyboru tematu konferencji i przekazała serdeczne życzenia wszystkim położnym.

Do zebranych zwróciła się także dr hab. Ewa Dmoch Gajzlerska – Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej oraz Ewa Janiuk – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która w ciepłych słowach skierowanych do położnych, życzyła im zawodowego spełnienia. Głos zabrała także Grażyna Sarna – Przewodnicząca Komisji Położnych przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

Zaproszenie organizatorów przyjęli również: prof. Krzysztof Czajkowski – Kierownik II Kliniki Położnictwa i Ginekologii pełniący funkcję jednocześnie Prodziekana ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich I WL, mgr Ewa Piotrowska - Dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej oraz przedstawicielki zaprzyjaźnionych uczelni medycznych z Collegium Medicum UJ i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Jak prawidłowo powinna odżywiać się kobieta w ciąży” wygłosiła dr inż. Anna Harton z Zakładu Dietetyki Wydziału Nauki o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

Położne mgr Bożena Majkowska oraz mgr Iwona Rozwadowska zostały docenione za swoją długoletnią pracę na rzecz kształcenia kilku pokoleń położnych. Z rąk studentek otrzymały pamiątkowe portrety.

W czasie konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne oraz jedna sesja plakatowa. Pierwsza sesja poświęcona była znaczeniu zasad żywienia wobec kobiet w okresie prokreacji, druga zaś diecie w chorobach ginekologicznych.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu prac w ramach sesji plakatowej. I miejsce przyznano pracy promującej macierzyństwo autorstwa: Karoliny Prędeckiej, Natalii Składanek oraz Weroniki Pietrzak.

Wyróżniono także Katarzynę Izdebską, która przygotowała logo dotyczące zagadnienia menopauzy oraz Milenę Joniak i Kamilę Pijanowska - autorki logo konferencji. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych studentów kierunku położnictwo wykonanych w ramach seminariów z Pedagogiki.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube