Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Sukces naukowca naszej Uczelni

28 marca br. dr hab. Grzegorz Basak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych został wybrany na stanowisko przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Powikłań i Jakości Życia (Complications and Quality of Life Working Party) Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (European Society for Blood and Marrow Transplantation - EBMT).

Uroczystość, podczas której ogłoszono ten wybór, miała miejsce podczas corocznej konferencji EBMT w Marsylii. Do tej pory dr Grzegorz Basak sprawował funkcję sekretarza  wspomnianej grupy. Objecie nowego stanowiska jest też równoznaczne z byciem członkiem zarządu Scientific Council” EBMT. Kadencja, podczas której będą pełnione powyższe funkcje, potrwa 4 lata.Uprawnionych do głosowania było ponad 560 ośrodków transplantacyjnych, głównie z Europy.

Do obowiązków przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Powikłań i Jakości Życia będzie należało:

- koordynowanie prac 3 podgrup roboczych i wyznaczenie ich przewodniczących spośród grona europejskich ekspertów,
- wyznaczenie sekretarza,

- koordynacja prac badaczy z biurem danych i biurem statystycznym,

- wyznaczanie priorytetów badawczych i zarządzanie projektami

- współpraca z pozostałymi grupami badawczymi

- zachęcanie i przyciąganie nowych badaczy do grupy roboczej

- organizacja corocznych konferencji edukacyjnych (w tym roku - Granada)

- organizacja 2/rok spotkań roboczych i comiesięcznych telekonferencji

Szczegółowe informacje o EBMT dostępne są na stronie: www. ebmt.org

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback