Studenci i doktorant WUM wśród stypendystów Ministra Zdrowia

29.12.2016
1 doktorant oraz 14 studentów naszej Uczelni otrzymało stypendia Ministra Zdrowia na rok akademicki 2016/2017 za wybitne osiągnięcia.
1 doktorant oraz 14 studentów naszej Uczelni otrzymało stypendia Ministra Zdrowia na rok akademicki 2016/2017 za wybitne osiągnięcia.

W sumie rektorzy uczelni medycznych skierowali do Ministra 171 wniosków: 96 o przyznanie stypendium studentowi oraz 75 o przyznanie stypendium doktorantowi. Ostatecznie stypendium za wybitne osiągnięcia uzyskało 48 studentów i 5 doktorantów.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Lista nagrodzonych dostępna na stronie: http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwesty…/…/stypendia-ministra/