Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych”

13.12.2016
W dniach 10-11 grudnia br. odbyła się VII Edycja Ogólnopolskiej Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych. To cykliczne wydarzenie jest jednym z ważniejszych punktów w kalendarzu naukowców z dziedzin biomedycznych – lekarzy, farmaceutów, biologów, inżynierów, studentów i doktorantów. Podczas konferencji, która zgromadziła 220 uczestników z całej Polski, wysłuchano 62 wystąpień w sesji ustnej oraz przedstawiono 27 plakatów.
W dniach 10-11 grudnia br.  odbyła się VII Edycja Ogólnopolskiej Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych. To cykliczne wydarzenie jest jednym z ważniejszych punktów w kalendarzu naukowców z dziedzin biomedycznych – lekarzy, farmaceutów, biologów, inżynierów, studentów i doktorantów. Podczas konferencji, która zgromadziła 220 uczestników z całej Polski, wysłuchano 62 wystąpień w sesji ustnej oraz przedstawiono 27 plakatów.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM - prof. Paweł Włodarski, Prodziekan ds. studenckich I, II i III roku I WL - dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Kierownik Zakładu Histologii i Embriologii – prof. Jacek Malejczyk i Kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej – prof. Maciej Małecki. Komitet Naukowy Konferencji reprezentowali: dr hab. Ryszard Galus, dr Izabela Młynarczuk-Biały, dr Łukasz Biały oraz dr Ewa Jankowska-Steifer.

Głównym punktem wydarzenia były wykłady eksperckie. Konferencję otworzyła prelekcja dr hab. Hanny Kozłowskiej ze Środowiskowego Laboratorium Laserowych Technik Mikroskopowych IMIDiK PAN. W roli ekspertów wystąpiła także dr Izabela Młynarczuk –Biały, której wykład dotyczył zjawiska entozy oraz mgr Joanna Drozdowska, która przybliżyła zebranym temat iinowacji w technikach klonowania.
Drugi dzień obrad rozpoczął się od wykładu na temat roli i funkcji makrofagów w procesach patologicznych dr hab. Hanny Ratajskiej.

Ważną częścią spotkania był konkurs prac przedstawionych przez uczestników konferencji. Przyznanie nagrody ufundowanej przez dr hab. Dariusza Śladowskiego poprzedziła krótka przemowa dr Ewy Jankowskiej-Steifer przypominająca postać prof. Kazimierza Ostrowskiego – byłego kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, świetnego dydaktyka, wspierającego rozwój młodych naukowców.

Nagrodę główną konferencji – im. prof. Kazimierza Ostrowskiego otrzymała Anna Tokarzewicz za pracę "Opracowanie biosensora czułego na Macierzową Metaloproteinazę-2 (MMP2) z detekcją Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów w wersji obrazowej"​.

Wyróżnienie specjalne przypadło Dominice Plucie za pracę "Nowa metoda izolacji DNA z kości ludzkich".