Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pierwszy projekt w ramach Programu Horyzont 2020 na naszej Uczelni

14 grudnia 2015 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny i Komisja Europejska podpisały umowę na realizację projektu STREAM (Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology). To pierwszy projekt realizowany na naszej uczelni w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. W ocenie Komisji Europejskiej projekt otrzymał maksymalną liczbę punktów (15/15).

Nadrzędnym celem projektu STREAM jest zwiększenie potencjału naukowego WUM w dziedzinie immunoonkologii. Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum naukowe składające się z partnerów z Wielkiej Brytanii, Norwegii i Włoch. Warszawski Uniwersytet Medyczny pełni rolę koordynatora konsorcjum. Projekt zakłada współpracę, transfer technologii i wymianę najlepszych praktyk pomiędzy WUM a wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford, The Francis Crick Institute, Oslo University Hospital oraz International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Jakub Gołąb z Zakładu Immunologii, a liderami poszczególnych zadań są: dr Radosław Zagożdżon, dr Magdalena Winiarska oraz dr Beata Pyrzyńska.

Planowany budżet projektu wynosi 1 190 261,25 EUR. Zgodnie z planowanym harmonogramem projekt STREAM będzie realizowany we wszystkich krajach partnerskich przez trzy lata od 1 stycznia 2016 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter