Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XXV Sesja Noblowska

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 roku, w Galerii Porczyńskich - Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbyła się XXV Sesja Noblowska zorganizowana tradycyjnie przez I Wydział Lekarski naszej Uczelni.

Uroczystość poświęconą naukowcom, którzy otrzymali w tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii, prowadził Dziekan prof. Mirosław Wielgoś. Tegoroczni laureaci Nagrody to William Campbell wspólnie z Satoshi Omura – za odkrycia dotyczące terapii infekcji spowodowanych przez pasożytnicze nicienie oraz Tu Youyou - za odkrycia dotyczące terapii malarii.

Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Mirosław Wielgoś witając Gości przypomniał, że tradycję organizowania Sesji Noblowskich rozpoczął nieżyjący już Dziekan I Wydziału Lekarskiego Pan Profesor Andrzej Karwowski. 

Ogłoszenie decyzji Komitetu Nagrody Nobla jest zawsze niezwykle oczekiwanym wydarzeniem – lista potencjalnych kandydatów do tego wspaniałego lauru jest długa i tylko nieliczni- mimo wielu wspaniałych odkryć w świecie medycznym, jakich świadkami jesteśmy na co dzień- dostępują tego najwyższego zaszczytu” - powiedział Dziekan - prof. Mirosław Wielgoś.

JM Rektor - prof. Marek Krawczyk przytaczając uzasadnienie decyzji Komitetu Noblowskiego, podkreślił znaczenie, jakie ma odkrycie dokonane przez tegorocznych laureatów dla medycyny: „Tegoroczni laureaci Nobla opracowali terapie, które zrewolucjonizowały leczenie niektórych z najbardziej wyniszczających chorób pasożytniczych.”

Dzięki dzisiejszym laureatom Nagrody Nobla medycyna zyskała dwa nowe leki - iwermektynę oraz artemizynę, które całkowicie zmieniły sposób leczenia chorób pasożytniczych i uratowały łącznie ponad 3 mld ludzi! Pojawienie się tych leków porównywane bywa do rewolucji związanej z odkryciem penicyliny" - mówił w swoim wystąpieniu Rektor - prof. Marek Krawczyk.

Podczas spotkania Goście wysłuchali wykładów: prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Członkowskiego i prof. dr hab. n. med. Dagmary Mirowskiej-Guzel pt. ”Lek, który uratował miliony. Nagroda Nobla po raz pierwszy w Chinach” oraz dr. hab. n. biol. Daniela Młocickiego pt. "Walka z pasożytami na miarę Nobla - zrealizowane cele i marzenia oczekujące na spełnienie”.

Tegorocznej Sesji towarzyszyło jeszcze jedno ważne wydarzenie. Pani Docent Joanna Bladowska otrzymała Nagrodę im. Janczewskich przyznawaną raz na 2 lata przez Fundację Kościuszkowską, którą wręczył Pan Profesor John Micgiel - Przewodniczący Rady Fundacji oraz Dyrektor Wykonawczy.

Dziekan - prof. Mirosław Wielgoś przypomniał historię tej Nagrody.

Nagroda, która będziemy dzisiaj wręczać, została ustanowiona przez Docenta Zygmunta Janczewskiego - pioniera andrologii w Polsce, związanego zawodowo z I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którą mam zaszczyt od 6 lat kierować. (…) docent Zygmunt Janczewski, oprócz tego, ze był wspaniałym lekarzem, był też wielkim humanistą, filantropem i miłośnikiem sztuki. Swój majątek, zgromadzony wspólnie z bratem Bohdanem Janczewskim, zapisał w testamencie fundacji Kościuszkowskiej, z przeznaczeniem na nagrodę swojego imienia.”

Pani Docent Joanna Bladowska przybliżyła uczestnikom spotkania temat nagrodzonej pracy.

Wieczór uświetnił recital pana Mariana Opani pt. „Moje fascynacje”.

 

Agata Solecka
Rzecznik prasowy WUM

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
03.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter