Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pierwsza w Polsce implantacja podskórnego monitora rytmu serca do wieloletniego kontrolowania pracy serca

14 grudnia 2015 r. w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzono zabieg implantacji najnowszej generacji monitora, który w sposób ciągły rejestruje rytm serca. Jest to pierwsze w Polsce zastosowanie urządzenia wprowadzonego na europejski rynek niespełna miesiąc temu.

Zabieg implantacji rejestratora przeprowadzono u 43-letniego pacjenta, u którego występowały utraty przytomności o niejasnych przyczynach. Dzięki zastosowaniu dedykowanego systemu do wszczepienia urządzenia pod skórę, zabieg był mało inwazyjny i w pełnym kontakcie z chorym w czasie jego trwania. Umożliwiło to wcześniejsze wypisanie pacjenta ze szpitala. Dodatkowo chory otrzymał zestaw do telemonitoringu, za pomocą którego, w razie stwierdzenia nieprawidłowego rytmu serca, wykonuje się automatyczne dwukierunkowe transmisje pomiędzy wszczepionym urządzeniem a nadajnikiem. W zestawie jest swego rodzaju pilot, przy użyciu którego pacjent może samodzielnie uruchomić zapis rytmu serca i oznaczyć go jako epizod związany z objawami.

Urządzenie wyposażone w antenę umożliwia podskórną rejestrację sygnału elektrycznego mięśnia sercowego i ocenę poszczególnych załamków w EKG. Może mieć to znaczenie w kontekście rozróżnienia pochodzenia źródła arytmii i rozróżnienia arytmii nadkomorowej od potencjalnie groźniejszej – komorowej. Do zastosowanego w urządzeniu oprogramowania zaimplementowano algorytmy, które poprzez interpretację sygnałów elektrycznych serca, rejestrują te z potencjalnymi nieprawidłowościami.

Monitor przeznaczony jest do bardzo dokładnego i ciągłego wykrywania elektrycznych zdarzeń sercowych u pacjentów z migotaniem przedsionków lub omdleniami. Jest dostępny w dwóch wersjach: jeden wyspecjalizowany do wykrywania migotania przedsionków, a drugi ma na celu pomóc zdiagnozować przyczynę niewyjaśnionych omdleń.

Średnia żywotność baterii wynosi cztery lata. Co istotne, implantacja urządzenia diagnostycznego nie wyklucza możliwości diagnostyki rezonansem magnetycznym, co często się zdarza w przypadku starszego typu urządzeń stosowanych w elektroterapii. W przypadku rejestratora możliwe jest skanowanie całego ciała, zarówno przy użyciu aparatu 1,5, jak i 3,0 T.

Jak mówi doc. Marcin Grabowski z Kliniki Kardiologii WUM - operator wykonujący zabieg, dostępne dziś urządzenia nie tylko dają możliwość wiarygodnej, wieloletniej oceny rytmu serca i w przypadku wystąpienia jego zaburzeń lub objawów u pacjenta, zarejestrowania ich, ale przede wszystkim wykorzystują mało inwazyjne techniki implantacji. Przez to zapewniają komfort pacjentowi i pozwalają na normalne funkcjonowanie w codziennym życiu. Ponadto stały zdalny monitoring daje możliwość natychmiastowego wykrycia arytmii, która w wielu przypadkach może być stanem zagrożenia życia. Dzisiejsze urządzenia mogą być stosowane przez wiele lat, ich działanie opiera się na wyszukanych algorytmach diagnostycznych. Doc. Grabowski dodaje, że w Klinice pod obserwacją leżą pacjenci z wszczepionymi rejestratorami zdarzeń, u których udało się wykryć groźną sytuację już po kilku tygodniach od wszczepienia urządzenia, podczas gdy wcześniej, mimo pełnej diagnostyki (także pozakardiologicznej np. neurologicznej), przez wiele lat pozostawali bez odpowiedzi na pytania o przyczynę objawów. Niestety, pomimo silnej pozycji tej metody w aktualnych wytycznych do diagnozowania omdleń i oceny ryzyka w prewencji nagłego zgonu sercowego, implantowanie monitorów rytmu serca w celach diagnostycznych jest w Polsce usługą nierefundowaną przez NFZ, co powoduje znaczne ograniczenie dostępności tej metody dla części pacjentów.

 

 

Fot. I Katedra i Klinika Kardiologii WUM

IMG_1593.JPG
IMG_1601.JPG
IMG_3610.jpg
IMG_6769.JPG
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter