Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nagroda Polskiej Akademii Nauk dla absolwentki naszej Uczelni

10 grudnia Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN - prof. Witold Rużyłło, w obecności JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marka Krawczyka, wręczył lek. Annie E. Płatek - absolwentce kierunku lekarskiego I Wydziału Lekarskiego WUM, a obecnie doktorantce w I Katedrze i Klinice Kardiologii oraz studentce Wydziału Nauki o Zdrowiu, nagrodę „Laur Medyczny im. dra Wacława Mayzla”.

Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk Anna E. Płatek otrzymała za pracę „Usefulness of the D-Dimer Concentration as a Predictor of Mortality in Patients With Out-of-Hospital Cardiac Arrest”, opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie the American Journal of Cardiology.

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznaje „Laury Medyczne im. Doktora Wacława Mayzla” za wysoko ocenioną pracę, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni, a jej wykonanie nie jest związane z wymogami formalnymi toku studiów. Każdego roku wyróżnieniami Polskiej Akademii Nauk uhonorowani są wybitni naukowcy z różnych dziedzin i placówek badawczych. 

Decyzja o przyznaniu wyróżnienia dla absolwentki naszego Uniwersytetu została podjęta podczas posiedzenia plenarnego Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk 5 listopada 2015 roku.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter