Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

18. edycja akcji Braterstwo Krwi

Już po raz osiemnasty studenci kierunku zdrowie publiczne wespół z pracownikami Narodowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowali akcję Braterstwo Krwi. Jej owocem bylo oddanie 13 litrów krwi.

W grudniowej akcji wzięło udział 47 osób, które w ramach obowiązujących procedur wypełniły stosowny formularz mający charakter wywiadu lekarskiego i poddały się badaniu. Spośród 47 chętnych, do poboru zakwalifikowano 29 osób.

Warto dodać, że od 2007 r. krwiodawcy rekrutujący się spośród studentów i pracowników naszej Uczelni przekazali potrzebującym już ponad 290 l krwi.

Przedsięwzięciu patronuje JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk.

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_9660.jpg
IMG_9683.jpg
IMG_9689.jpg
IMG_9699.jpg
IMG_9709.jpg
IMG_9717.jpg
IMG_9731.jpg
IMG_9739.jpg
IMG_9743.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter