Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom I Wydziału Lekarskiego

W poniedziałek, 7 grudnia, w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się LXXXI promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego. Dyplomy ukończenia studiów odebrało 315 Absolwentów.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Władz Uczelni: JM Rektor - prof. Marek Krawczyk, Prorektor do spraw Kadr - prof. Renata Górska, Prorektor do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. Marek Kulus, Prorektor ds. Klinicznych Inwestycji i Współpracy z Regionem - prof. Sławomir Nazarewski, przedstawiciele władz Dziekańskich, członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego, przedstawiciele władz Administracyjnych Uczelni oraz zaproszeni Goście.

Gospodarz ceremonii - Dziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Mirosław Wielgoś szczególnie ciepło witając głównych bohaterów wydarzenia, pogratulował Absolwentom uzyskania upragnionych i zasłużonych dyplomów.  

Z gratulacjami i słowami uznania zwrócił się do uczestników dyplomatorium JM Rektor - prof. Marek Krawczyk, który podkreślił znaczenie nieustannego kształcenia w zawodzie lekarza mówiąc: Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu”.

Ostatni przed wręczeniem dyplomów wykład do Absolwentów pt. „Moje życzenia” wygłosił prof. dr hab. n. med. Marek Jakóbisiak.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było Przyrzeczenie Lekarskie, które od promowanych lekarzy odebrał Dziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Mirosław Wielgoś.

Przyjmując z czcią i głęboką wdzięcznością nadany mi tytuł lekarza i pojmując całą wagę związanych z nim obowiązków, przyrzekam i ślubuję, że w ciągu całego życia będę spełniał wszystkie prawem nałożone obowiązki, strzegł godności lekarza i niczym jej nie splamię, że według najlepszej wiedzy będę dopomagał cierpiącym, zwracającym się do mnie o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro, że nie nadużyję ich zaufania i że zachowam w tajemnicy to wszystko, o czym się dowiem w związku z wykonywaniem zawodu.
Przyrzekam i ślubuję dalej, że do kolegów lekarzy będę się zawsze odnosił z koleżeńską życzliwością, jednak bezstronnie, mając dobro chorych mi powierzonych przede wszystkim na względzie.
Przyrzekam i ślubuję wreszcie, że będę się stale doskonalił w naukach lekarskich i ze wszystkich sił starał przyczynić się do ich rozkwitu i że podam zawsze bez zwłoki do wiadomości świata naukowego wszystko to, co uda mi się wynaleźć lub udoskonalić

Spośród  tegorocznych Absolwentów Złoty Laur” za osiągnięcie najwyższej średniej ocen zdobyły Panie: Martyna Naduk-Ostrowska i Martyna Wróblewska.

Laureatami Złotych Odznak Studenckiego Towarzystwa Naukowego zostali: Krzysztof Ozierański, Agata Tymińska, Adrianna Kryczka, Karol Zbroński, Anna Kaszuba, Piotr Krych, Maciej Książyk, Michał Matuszewski, Jan Łukasik, Adriana Nowak, Joanna Kania.

Nagrody Dziekana za sumienną i owocną działalność na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA–Poland otrzymali: pan Maciej Janik, pani Agnieszka Cieniewicz, pan Mikołaj Stachurski, pan Bartosz Wasilczyk.

Puchar za wzorową postawę sportową panu Maciejowi Pasiecznemu wręczyła pani mgr Bożena Glinkowska ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM.

W imieniu promowanych Absolwentów słowa wdzięczności Rodzinom, Bliskim oraz Nauczycielom Akademickim przekazali: pani Martyna Naduk-Ostrowska oraz pan Michał Matuszewski.

Uroczystość uświetnił występ znanego artysty - Stanisława Soyki.

 

Agata Solecka
Rzecznik prasowy WUM

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
24.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter