Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczyste otwarcie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Katedry i Kliniki Otolaryngologii SP CSK

7 grudnia 2015 roku odbyło się otwarcie zmodernizowanych Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Katedry i Kliniki Otolaryngologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uroczystość otworzył Kierownik Katedry i Kliniki - prof. Kazimierz Niemczyk, który rozpoczynając wystąpienie przywitał przedstawicieli Władz Uczelni oraz zaproszonych Gości.

W wystąpieniu Profesor przedstawił założenia projektu modernizacji, którymi są m.in. poprawa infrastruktury naukowo-badawczej i klinicznej w tym warunków dla leczonych pacjentów ze skomplikowanymi schorzeniami, które w wielu przypadkach Klinika realizuje jako jedyna w Polsce.

Misją Kliniki jest prowadzenie badań naukowych klinicznych i eksperymentalnych, edukacja młodej kadry i leczenie pacjentów na najwyższym poziomie wykonując pełen zakres procedur naszej specjalności. Strategia taka nie zmienia się od powstania w 1921r.”- powiedział prof. Kazimierz Niemczyk.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: JM Rektor - Marek Krawczyk, Dyrektor Szpitala - mgr Ewa Pełszyńska oraz Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii - prof. Kazimierz Niemczyk.

Podczas oprowadzania po Klinice Profesor Kazimierz Niemczyk przedstawił szczegółowe rozwiązania, które są wynikiem projektu: stworzenie systemu informatycznego do prowadzenia badań i aktualizacji danych klinicznych, zakup nowych urządzeń diagnostycznych - w tym systemu do szybkiej diagnostyki otorynolaryngologicznej, wczesnego wykrywania nowotworów górnych dróg oddechowych - powstanie sal konferencyjnych umożliwiających łączność z innymi ośrodkami, połączenia sieciowe z wszystkimi jednostkami i pracowniami Kliniki.

W części klinicznej powstały komfortowe sale chorych, pokoje zabiegowe i nowoczesne pracownie do prowadzenia badań. Modernizacja Oddziałów została przeprowadzona ze środków pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektów budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Agata Solecka
Rzecznik prasowy WUM

 

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_5239.jpg
IMG_5275.jpg
IMG_5298.jpg
IMG_5311.jpg
IMG_5350.jpg
IMG_5409.jpg
IMG_5505.jpg
IMG_5570.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter