Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Symboliczne czepkowanie pielęgniarek i pielęgniarzy

W piątek, 3 lipca 2015 r., 135 absolwentów kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauki o Zdrowiu wzięło udział w ceremonii czepkowania, kończącej ich naukę na studiach licencjackich.

W wydarzeniu, w imieniu Władz Rektorskich uczestniczył Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus. Obecni byli również: prof. Piotr Małkowski – Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, prof. Mirosław Wielgoś – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Marek Kuch – Dziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Sylwia Słotwińska – reprezentująca Władze Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz Prodziekan ds. kierunku położnictwo WNoZ - prof. nadzw.  Ewa Dmoch-Gajzlerska i Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i kierunku ratownictwo medyczne WNoZ – dr hab. Jacek Rózga. Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęły także: mgr Joanna Skolimowska Zastępca dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia oraz dr Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz pielęgniarki naczelne z warszawskich szpitali.

Uroczystość poprowadziła Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ - dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek, która powitała Władze Uczelni, kadrę dydaktyczną, licznie przybyłych na uroczystość gości oraz, szczególnie serdecznie, bohaterów wydarzenia - absolwentów kończących studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo i ich rodziny.

Prof. Piotr Małkowski pogratulował abiturientom sukcesu, podkreślając, że nauczyciele akademiccy dołożyli wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować ich do przyszłej pracy. Zachęcał również do kontynuowania nauki na studiach magisterskich. Następnie Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus skierował do bohaterów uroczystości słowa uznania za zdobycie dyplomów i wyraził wiarę w to, iż moment ten będzie przez nich długo pamiętany. Podkreślił, że nauki medyczne wymagają nieustannego kształcenia się i w związku z tym ma nadzieję, że zdobycie świadectwa ukończenia studiów licencjackich nie będzie zwieńczeniem drogi naukowej, ale tylko jednym z elementów rozwoju. Kilka słów do zebranych skierowała również mgr Joanna Skolimowska, która poradziła, aby absolwenci nigdy nie zapomniali o ważności i wadze swoich wyborów i rozważnie podejmowali kolejne decyzje dotyczące ich kariery. I dodała: Jesteście młodzi, piękni, dobrze wykształceni – ruszajcie odważnie w świat. Na zakończenie mgr Grażyna Wójcik poprosiła abiturientów, aby pamiętali, że ich praca, kariera zawodowa i naukowa oraz zadowolenie życiowe zależą tylko od nich.

Przed uroczystym ślubowaniem i wręczeniem czepków oraz odznaczeń, prowadząca uroczystość dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek przypomniała o tradycji czepkowania pielęgniarek, która w Polsce sięga 1911 roku. Od 1991 roku nie ma już obowiązku noszenia czepka, jednak stanowi on istotny element stroju galowego. Następnie odsłuchano „Hymn pielęgniarek i położnych” oraz złożono przysięgę. Absolwenci ślubowali m.in. „sprawowanie profesjonalnej opieki nad życiem i zdrowiem ludzkim”, „przeciwdziałanie cierpieniom, zapobieganie chorobom, współuczestniczenie w procesie terapeutycznym”, „niesienie pomocy każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice”. Po przyrzeczeniu nadszedł moment nałożenia na głowy czepków pielęgniarskich oraz wręczenia broszek określających przynależność do zawodu – broszek szczególnych, zawierających napis Warszawski Uniwersytet Medyczny, tym samym utożsamiających absolwentów z Uczelnią.

Lata nauki podsumowała starosta roku – Adrianna Umiastowska. Podziękowała ona wszystkim osobom, które przyczyniły się do obecności absolwentów na dzisiejszej uroczystości. Szczególne wyrazy uznania otrzymała mgr Renata Durlik zajmująca się sprawami studentów kierunku pielęgniarstwo w Dziekanacie Wydziału Nauki o Zdrowiu.  

Uroczystości towarzyszył wykład prof. Pawła Łukowa z Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM, kierownika studiów doktoranckich Instytutu Filozofii UW - zatytułowany „Profesjonalizm pielęgniarki”. 

 

Fot. Marek Kołaszewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_8040.jpg
IMG_8052.jpg
IMG_8056.jpg
IMG_8059.jpg
IMG_8065.jpg
IMG_8080.jpg
IMG_8084.jpg
IMG_8098.jpg
IMG_8101.jpg
IMG_8116.jpg
IMG_8124.jpg
IMG_8144.jpg
IMG_8153.jpg
IMG_8160.jpg
IMG_8172.jpg
IMG_8179.jpg
IMG_8193.jpg
IMG_8200.jpg
IMG_8203.jpg
IMG_8213.jpg
IMG_8217.jpg
IMG_8221.jpg
IMG_8222.jpg
IMG_8238.jpg
IMG_8246.jpg
IMG_8249.jpg
IMG_8251.jpg
IMG_8255.jpg
IMG_8258.jpg
IMG_8272.jpg
IMG_8280.jpg
IMG_8282.jpg
IMG_8291.jpg
IMG_8300.jpg
IMG_8305.jpg
IMG_8314.jpg
IMG_8321.jpg
IMG_8327.jpg
IMG_8330.jpg
IMG_8331.jpg
IMG_8357.jpg
IMG_8372.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube