Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

19 grudnia 2014 roku odbyła się VII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej zatytułowana „Farmacja i chemia – nowe perspektywy, nowe wyzwania”. Tegoroczne Spotkanie poświęcone było pamięci prof. Mirosławy Goleniewskiej-Furman.

Gości i uczestników spotkania powitał Dziekan dr hab. Piotr Wroczyński, który przewodził I Sesji Konferencji. Rektor prof. Marek Krawczyk odwołał się w swoim wystąpieniu zarówno do osiągnięć naukowych Wydziału, jak również do postaci prof. Mirosławy Goleniewskiej-Furman, której Rodzina była obecna podczas Konferencji. Sylwetkę Pani Profesor przywołała Prodziekan dr hab. Agnieszka Pietrosiuk. Dorobek naukowy Wydziału Farmaceutycznego omówiła Prodziekan ds. nauki dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny, zaś „Perspektywy rozwoju Wydziału Farmaceutycznego – Akredytacja” przedstawili: dr hab. Piotr Wroczyński, prof. Marek Naruszewicz i mgr Beata Przybyło z Działu Nauki. Prof. Paweł Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentował wystąpienie: „Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych: potencjał naukowy i aparaturowy oraz możliwości współpracy.”

Drugiej Sesji, podczas której przedstawione zostały wyniki wybranych projektów badawczych prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym w 2014 r., przewodziła Prodziekan ds. Nauki dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny. Program II Sesji obejmował następujące wystąpienia:

1. GEMNS - prof. dr hab. Ireneusz Grudziński, Zakład Toksykologii
2. Działalność projektowa Zakładu Farmakoekonomiki - prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Zakład Farmakoekonomiki
3. Modelowanie rozpoznania molekularnego - prof. dr hab. Dorota Maciejewska, Zakład Chemii Organicznej
4. Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów - Program NCBiR STRATEGMED - prof. dr hab. Maciej Małecki, Katedra Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii
5. Makromolekuły i immunomodulacja - dr hab. Jadwiga Turło Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
6. Kwasy tłuszczowe trans stymulują ekspresję śródbłonkowych cząsteczek adhezyjnych poprzez zależną od stresu oksydacyjnego aktywację kinaz MAP i NF-κB - dr Dorota Bryk, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
7. Synteza oraz właściwości fizykochemiczne różnorodnie modyfikowanych nanokrystalicznych apatytów przeznaczonych do zastosowań biomedycznych - dr Joanna Kolas, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
8. Biomedyczne i biotechnologiczne zastosowania ciekłych perfluorozwiązków - dr Katarzyna Sykłowska-Baranek, Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych
9. Poszukiwanie powiązań pomiędzy wariantami polimorficznymi Pvu II i Xba I genu ESR1, a parametrami gospodarki kostnej u mężczyzn - mgr Joanna Maleszyk

 

mgr Marta Wojtach
rzecznik prasowy Uczelni

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny

IMG_5322.jpg
IMG_5341.jpg
IMG_5349.jpg
IMG_5363.jpg
IMG_5378.jpg
IMG_5386.jpg
IMG_5395.jpg
IMG_5397.jpg
IMG_5414.jpg
IMG_5434.jpg
IMG_5469.jpg
IMG_5474.jpg
IMG_5479.jpg
IMG_5495.jpg
IMG_5496.jpg
IMG_5509.jpg
IMG_5512.jpg
IMG_5541.jpg
IMG_5545.jpg
IMG_5554.jpg
IMG_5576.jpg
IMG_5579.jpg
IMG_5588.jpg
IMG_5596.jpg
IMG_5600.jpg
IMG_5601.jpg
IMG_5618.jpg
IMG_5626.jpg
IMG_5642.jpg
IMG_5646.jpg
IMG_5663.jpg
IMG_5672.jpg
IMG_5688.jpg
IMG_5701.jpg
IMG_5705.jpg
IMG_5730.jpg
IMG_5742.jpg
IMG_5779.jpg
IMG_5785.jpg
IMG_5786.jpg
IMG_5800.jpg
IMG_5817.jpg
IMG_5830.jpg
IMG_5855.jpg
IMG_5857.jpg
IMG_5869.jpg
IMG_5882.jpg
IMG_5885.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter