Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie wigilijne

18 grudnia 2014 roku na zaproszenie Rektora prof. Marka Krawczyka społeczność akademicka naszej Uczelni i jej Przyjaciele przybyli na tradycyjne Spotkanie Wigilijne.

Gościliśmy Przedstawicieli Duchowieństwa: Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Artura Mizińskiego, Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia księdza prof. Stanisława Warzeszaka, ks. kanonika Tadeusza Aleksandrowicza - Proboszcza parafii Opatrzności Bożej przy ul Dickensa. Przybyli Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu RP, administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk. Obecni byli byli Rektorzy naszej Uczelni: Prof. Bogdan Pruszyński, prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski, prof. Leszek Pączek oraz członkowie władz wydziałowych, kierownicy i pracownicy katedr, klinik i zakładów, studenci, doktoranci, dyrektorzy uniwersyteckich szpitali oraz osoby związane z administracją Uczelni.

Spotkanie rozpoczęło się koncertem kolęd w wykonaniu uczelnianego Chóru. Chór zaśpiewał: „Gdy śliczna Panna”, „Bóg się rodzi”, „Lulajże Jezuniu”, „W żłobie leży”, „Ach ubogi żłobie”, „Zaśpiewam Jezuskowi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Cicha noc”.

Następnie głos zabrał Rektor prof. Marek Krawczyk: „Już po raz siódmy mam zaszczyt i przyjemność spotkać się z Państwem w przededniu Świąt Bożego Narodzenia. Bardzo sobie cenię tę naszą uczelnianą tradycję spotkań. Już za kilka dni Wigilijna Noc. Rozpoczyna ona Święta Bożego Narodzenia. Wraz z nami wniesiono do Auli płonącą świecę – światełko betlejemskie, które ma dwie cechy charakterystyczne: oświeca – daje światło i jasność widzenia, ale zarazem ogrzewa. Mam nadzieję, że nasze spotkanie upłynie dzięki temu w serdecznej i ciepłej atmosferze (…) Wigilia jest dniem, kiedy w gronie rodzinnym spotykamy się, aby stanąć patrząc sobie w oczy, przeprosić za słabości czy przewinienia oraz podziękować za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem i życzyć sobie wszystkiego, czego nam najbardziej potrzeba. W te Święta każdy z nas mocniej niż na co dzień wierzy w to, co dla nas najcenniejsze: w miłość, dobroć, prawość, w sens istnienia rodziny, w pamięć o tych wszystkich, którzy odeszli, a którzy są dla nas nie do zastąpienia.” – mówił Rektor i życzył wszystkim „aby świąteczny nastrój, zrozumienie i życzliwość towarzyszyły nam w pracy przez cały rok, pragnąłbym, aby spełniły się Państwa marzenia i plany, a nadchodzący 2015 r. był udany i szczęśliwy.”

Ksiądz Kanonik Tadeusz Alaksandrowicz odczytał słowa Ewangelii Świętego Łukasza: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

Do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja Ks. Biskup Artur Miziński, który nawiązywał do tajemnicy Bożego Narodzenia, do misji lekarza, który towarzyszy człowiekowi od narodzin do śmierci. Podkreślał, że „Boże Narodzenie to nie tylko wspomnienie wydarzeń sprzed 2 tysięcy lat (…) ale najważniejsza jest istota tych Świąt, a więc Ten, który rodzi się ponownie, by odmieniać nasze życie”. Jego Ekscelencja, podkreślając, że jest to jego pierwsza wizyta w uczelni warszawskiej, a więc i w naszej Uczelni, życzył miłości, radości, ufności i nadziei oraz pomyślnego 2015 roku.

Następnie opłatki, którymi później dzielili się uczestniczy spotkania, zostały poświęcone i pobłogosławione. Rektor symbolicznie przełamał się opłatkiem z Jego Ekscelencją Ks. Biskupem Arturem Mizińskim po czym, już poza Aulą, uczestnicy wigilijnego spotkania dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia, częstowali się wigilijnymi daniami. Każdy otrzymał również podarunek świąteczny od Rektora.

 

Marta Wojtach
rzecznik prasowy

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter