Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogólnopolska Konferencja - Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią - 10 lat i co dalej

Podsumowanie dziesięcioletniego okresu działalności organizacji zrzeszającej specjalistów ds. laktacji i bieżące problemy dotyczące naturalnego karmienia niemowląt to główne tematy poruszane podczas konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych oraz Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu naszej Uczelni.

W imieniu organizatorów konferencję otworzyły i poprowadziły dr Beata Sztyber i dr Monika Żukowska-Rubik. Po przywitaniu uczestników spotkania, gospodynie przypomniały historię ruchu laktacyjnego. Wymieniając jego współtwórców i patronów, wspomniały o ogromnym dorobku specjalistów ds. laktacji, którzy promują karmienie piersią w swoich miejscach pracy, karmią wcześniaki mlekiem matki, publikują i prowadzą badania naukowe, szkolą personel medyczny, a przede wszystkim wykonują pracę u podstaw – pomagają matce i dziecku. Szczególne podziękowania skierowały do Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej, która mocno wspiera działalność całego ruchu. Podkreślały także ogromną, pozytywną rolę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki któremu mogły powstać liczne, prezentowane na konferencji badania. Przypomniano również, że program  „Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią” jest realizowany od 2012 roku pod patronatem Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotra Małkowskiego.

Wystąpienia prelegentów poprzedziła wypowiedź krajowego konsultanta w dziedzinie ginekologii i położnictwa - prof. Stanisława Radowickiego. Odniósł się on do dziesięcioletniego okresu walki o taki model postępowania z kobietą po porodzie, w którym laktacja jest integralną częścią fizjologicznego porodu i wyraził radość z powodu skuteczności akcji promujących naturalny model karmienia niemowląt.

Podczas dwóch dni konferencji odbyły się trzy sesje plenarne i warsztaty. Wydarzenie zwieńczyła dyskusja uczestników, po której przedstawiono wyniki konkursu w ramach sesji plakatowej. Nagrody otrzymali: J. Piątkowska za (Niedożywienie dzieci karmionych piersią), Z. Słodkowska, A. Wesołowska, M. Wilińska (The Influence of Mother’s Cooperation with the human Milk Bank on Their Decision about Breastmilk Feeding) oraz D. Walewska i G. Bączek (Zalecenia żywieniowe dla kobiet w okresie laktacji). Wyróżniono także W. Drozdalską, M. Sierzan, K. Prachnio, M. Wiśniewską i A. Mrożek za plakat  „Mamo zapewnij mi zdrowy start”.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_8858.jpg
IMG_8860.jpg
IMG_8867.jpg
IMG_8880.jpg
IMG_8888.jpg
IMG_8890.jpg
IMG_8919.jpg
IMG_8932.jpg
IMG_8961.jpg
IMG_8967.jpg
IMG_8981.jpg
IMG_8987.jpg
IMG_8994.jpg
IMG_9024.jpg
IMG_9047.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter