Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XXIV Sesja Noblowska I Wydziału Lekarskiego

8 grudnia 2014 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbyła się XXIV Sesja Noblowska organizowana tradycyjnie przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni.

Wyjątkowy w roku wieczór naukowy, będący hołdem dla badaczy, którzy otrzymali w tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii, prowadził Dziekan prof. Mirosław Wielgoś. W Sesji uczestniczyły władze rektorskie z Rektorem prof. Markiem Krawczykiem na czele.

Według obserwatorów „tegoroczne wybory Komitetu Noblowskiego komentuje się niemal jednoznacznie jako werdykty doskonałe. Tym razem komisja, przyznając prestiżowe nagrody, zeszła do ludzi na ziemię. Doceniła naukowców za ich wkład w życie każdego człowieka. Ich wynalazki rzeczywiście dają coś nowego, ulepszają życie. Nauka przestaje być abstrakcyjną, niezrozumiałą dziedziną. Stała się polem do realnych zmian” – takie właśnie opinie pojawiły się w komentarzach prasowych – mówił w swoim wystąpieniu Dziekan prof. Mirosław Wielgoś. O tegorocznych Noblistach w dziedzinie Medycyny i Fizjologii nie będę dzisiaj mówił. Zrobią to za chwilę nasi znakomici Goście, którzy zechcieli przyjąć moje zaproszenie na dzisiejszą galę. Tymi niezwykłymi osobami są: Pan Profesor Jerzy Vetulani – profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny, wielki popularyzator nauki oraz Pan Doktor Rafał Czajkowski, adiunkt w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, który miał tę przyjemność, że podczas swojej pracy naukowej mógł osobiście obcować z dzisiejszymi Noblistami - przedstawił tegorocznych Wykładowców Sesji Dziekan.

Jak Państwo wiecie, w tym roku nagrodę z dziedziny medycyny i fizjologii otrzymali Amerykanin John O’Keefe oraz norweskie małżeństwo May-Britt Moser i Edvard I. Moser za wewnętrzny GPS człowieka – system, który odpowiada za orientację w przestrzeni - mówił Rektor prof. Marek Krawczyk. Państwo Moser to piąte w historii małżeństwo, które otrzymało Nagrodę Nobla. Pierwszym uhonorowanym małżeństwem byli Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie ( 1903 r. nagroda z fizyki za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości), kolejnymi córka naszej dwukrotnej noblistki Irena i jej mąż Fryderyk Joliot-Curie (1935 r. z chemii za odkrycie sztucznej promieniotwórczości), Amerykanie Carl i Gerty Cori (1947 r. nagroda w dziedzinie medycyny i fizjologii za badania nad glikogenolizą), wreszcie Szwedzi Alva Myrdal i Gunnar Myrdal, chociaż ci ostatni odebrali wyróżnienie w dwóch różnych dziedzinach (ona – nagroda pokojowa w 1982 r., on – z ekonomii w 1974 r.). To nie koniec rodzinnych koligacji – spokrewnieni byli nie tylko wspomniani Maria Skłodowska-Curie, Pierre Curie (rodzice) i Iréne Joliot (ich córka). Dużo było w historii Nobla par męskich (ojciec i syn) – do takich należeli William i Lawrence Bragg (fizyka w 1915 roku), Niels i Aare Bohr (obydwaj z fizyki, ale osobno – w 1922 i 1975 roku), Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin (chemia 1929) oraz Ulf von Euler (medycyna 1970), Arthur Kornberg (medycyna 1959) i Roger D. Kornberg (chemia 2006), Karl Manne Georg Siegbahn (fizyka 1924) i Kai M. Siegbahn (fizyka 1981), wreszcie Joseph John Thomson (fizyka 1906) i George Paget Thomson (fizyka 1937). Wśród noblistów znajduje się także dwóch braci: ekonomista Jan Tinbergen (1969) i Nikolaas Tinbergen (medycyna 1973). Wygląda na to, że dobre, naukowe geny bywają pomocne!” – zauważył w swoim wystąpieniu Rektor.

Podczas Sesji:
• prof. dr. hab. n. przyr. Jerzy Vetulani wygłosił wykład pt. „Znaczenie Nagrody Nobla 2014 w dziedzinie medycyny i fizjologii”
• Dr n. biol. Rafał Czajkowski wygłosił wykład „Nagroda Nobla z fizjologii lub medycyny za odkrycie systemu lokalizacji przestrzennej w mózgu”

Wieczór umilił koncert w wykonaniu jednej z najbardziej uznanych mezzosopranistek naszych czasów, podziwianej na największych scenach operowych świata Pani Małgorzaty Walewskiej z akompaniamentem Tarasa Hlushko.

 

mgr Marta Wojtach
rzecznik prasowy Uczelni

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter