Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Zaburzenia odżywiania się”

7 grudnia w Auli B Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Zaburzenia odżywiania się”. Organizatorem wydarzenia, realizowanego w ramach SCOME (Program Stały ds. Edukacji Medycznej) było Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA-Poland). Udział w konferencji wzięło niemal 300 osób z całej Polski.

Patronat honorowy nad konferencją objęli przedstawiciele władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Prorektor do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. Marek Kulus, Dziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Mirosław Wielgoś, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Piotr Małkowski, a także Polskie Towarzystwo Dietetyki. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem sprawowała Fundacja Światło Dla Życia.

W czasie konferencji prelekcje wygłosili specjaliści z dziedziny medycyny, psychologii i dietetyki. Znaleźli się wśród nich pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarze pracujący w warszawskich szpitalach, goście spoza uczelni oraz przedstawiciele studenckich kół naukowych WUM. Konferencję podzielono na dwie części: pierwsza składała się z wykładów, druga miała charakter warsztatów.

Wykład inauguracyjny pt. „Zaburzenia odżywiania się wczoraj i dziś - anoreksja i bulimia. Rys historyczny”, który otworzył pierwszą sesję konferencji, wygłosiła Małgorzata Pielichowska - przedstawicielka Studenckiego Koła Naukowego Badań Nad Zaburzeniami Odżywiania Się WUM. Kolejne wystąpienia dotyczyły wpływu otyłości na występowanie nowotworów oraz zjawiska niedożywienia w otyłości. Drugą i zarazem najbardziej kliniczną w swoim charakterze sesję rozpoczęła dr n. med. Anna Kępczyńska-Nyk wykładem „Zaburzenia hormonalne wynikające z nieprawidłowej masy ciała”. Ponadto w tej sesji omówione zostały m. in. kwestie dotyczące praktycznych aspektów w leczeniu psychiatrycznym pacjenta z zaburzeniami odżywiania, farmakoterapii oraz depresji towarzyszącej omawianym chorobom. W trzeciej sesji poruszono zagadnienia jak: triada u sportsmenek, o których opowiedziała Anna Maria Boruc z SKN Odnowy Biologicznej WUM, pregoreksja (zaburzenia odżywiania się u kobiet w ciąży) oraz niespecyficzne zaburzenia odżywiania się. Po zakończeniu wykładów między uczestnikami a prelegentami nawiązała się dyskusja dotycząca psychologicznych aspektów odżywiania się.

Następnie organizatorzy konferencji rozdali nagrody (książki wydawnictwa Elsevier oraz torby z gadżetami od IFMSA), które otrzymali wybrani losowo uczestnicy. Po wręczeniu upominków zaproszono do udziału w drugiej, warsztatowej części spotkania. Zgodnie z preferencjami uczestnicy mogli m. in. posłuchać rad psychologów z Fundacji „Zobacz Jestem”, ułożyć plan żywieniowy dla osoby z zaburzeniami odżywiania się oraz dołączyć do projektu edukacji rówieśniczej IFMSA „Zaburzenia odżywiania się”.

Tegorocznymi koordynatorkami wydarzenia z ramienia IFMSA były Dominika Fajdek i Paulina Kałaska.

 

Oprac. Paulina Kałaska
IFMSA - Oddział Warszawa

 

Fot. Jakub Kosiński
IFMSA-Oddział Warszawa

1.jpg
7.jpg
11.jpg
14.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter