Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja "Interdyscyplinarny wymiar zdrowia i choroby"

27 i 28 listopada w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się konferencja „Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby”. W jej trakcie wygłoszono 36 wykładów podzielonych na 5 sesji tematycznych.

W spotkaniu udział wzięli: Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Piotr Małkowski, studenci, nauczyciele akademiccy Wydziału Nauki o Zdrowiu, przedstawiciele środowiska pielęgniarskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk.

Uczestników konferencji przywitał kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego – dr. Jacek Imiela, który następnie wygłosił wykład inauguracyjny pt.: „Życie, choroba, śmierć – spojrzenie lekarza”, jednocześnie rozpoczynając I sesję konferencji. Tematy poruszane w jej trakcie dotyczyły postępów w kardiologii, wczesnej diagnostyki raka płuc, chorób zakaźnych, seksuologii, chorób zakaźnych oraz wdrożenia modelu Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki. Drugą sesję plenarną dotyczącą rozwoju praktyki pielęgniarskiej otworzyło wystąpienie dr. hab. n. o zdr. Danuty Zarzyckiej pt.:  „Zachowania społeczno-wychowawcze nauczycieli uniwersyteckich w opinii studentów”.

Drugiego dnia konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne poświęcone opiece w zdrowiu i chorobie, zachowaniom zdrowotnym społeczeństwa oraz kształceniu i rozwojowi zawodowemu.

Ważnym elementem konferencji była sesja plakatowa, w trakcie której zaprezentowano 57 prac dotyczących problematyki poruszanej w trakcie dwudniowego spotkania. 6 plakatów zostało nagrodzonych przez organizatorów konferencji w dwóch kategoriach: problematyka badawcza i opracowanie graficzne. Podsumowania sesji plakatowej dokonała dr n. med. Halina Cieślak.

Organizatorem konferencji był: Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

 

Oprac. Biuro Informacji i Promocji

 

Fot.: Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter