Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni

24 czerwca 2014 roku Profesor Zbigniew Darżynkiewicz odebrał tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uroczystość była okazją do wręczenia listów gratulacyjnych nowym profesorom oraz promocji doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych z roku akademickiego 2013/2014, które uzyskały stopnie naukowe w I Wydziale Lekarskim.

 „Rok akademicki 2013/2014 był z całą pewnością łaskawy dla I Wydziału Lekarskiego na niwie nauki – u jego progu ogłoszono kategoryzację jednostek naukowych za lata 2009–2012, w wyniku której nasz Wydział uplasował się w grupie A. To oczywiście przede wszystkim efekt Państwa wytężonej pracy, Państwa osiągnięć i dokonań naukowych, Państwa determinacji, ale też – powiem nieskromnie – także w pewnym stopniu konsekwencja określonej polityki naszego Wydziału i jego Władz, które zawsze wspierają i promują cenne inicjatywy, interesujące projekty, twórcze pomysły.(…) W kończącym się roku akademickim w I Wydziale Lekarskim prowadzono 9 postępowań profesorskich, zakończonych sukcesem w postaci uzyskania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej tytułu profesora. 25 osób uzyskało w naszej Radzie Wydziału stopień naukowy doktora habilitowanego. 50 młodym naukowcom nadano stopień doktora nauk medycznych. To piękne liczby – wręcz imponujące. Wszystkim nowo promowanym z całego serca gratuluję i życzę dalszych wspaniałych osiągnięć i wielkich sukcesów” – mówił podczas uroczystości Dziekan prof. Mirosław Wielgoś.


„>>Każdy ma dość siły, aby urzeczywistnić to, o czym jest przekonany<<.  Te znaczące i inspirujące słowa Johanna Wolfganga von Goethe dedykuję dzisiaj Państwu w dniu wielkiego Święta I Wydziału Lekarskiego, ale także całego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzisiaj nasza Uczelnia uhonoruje najwyższą godnością akademicką prof. Zbigniewa Darżynkiewicza. Pan Profesor, zgodnie z wygłoszoną przed chwilą przeze mnie myślą, znalazł w sobie siłę, aby stać się międzynarodowym Autorytetem naukowym oraz wspaniałym, uwielbianym przez studentów Nauczycielem Akademickim. Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest dumna, że ma w świecie takiego Ambasadora, który wywodzi się z naszej Uczelni, w której ukończył z wyróżnieniem studia medyczne w roku 1960 i w której pracował przez kilka lat po studiach. Od 40 lat Pan Profesor wspiera kariery młodych polskich naukowców, również z naszej Uczelni. Znamienne jest, że tytułem Doktora Honoris Causa honorujemy Pana Profesora w rocznicę 25 lat od historycznego przełomu roku 1989. Pan Profesor bowiem, choć z daleka, aktywnie działał na rzecz „Solidarności”, pomagał wyposażać polskie szpitale w sprzęt medyczny. Dzisiaj macierzysta Uczelnia nadaje Panu Profesorowi najwyższą godność akademicką – tytuł Doktora Honoris Causa, dziękując za wielką pomoc i przyjaźń jakiej nasza społeczność doświadczała od Pana Profesora. Panie Profesorze, tutaj we wspaniałych murach Zamku Królewskiego w Warszawie dziękuję za Pana wspaniałą postawę w imieniu własnym, Senatu, studentów i całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest Pan Mistrzem – Wzorem Naukowca i Nauczyciela Akademickiego dla pokoleń medyków, również tych, którzy dzisiaj będą promowani na stopnie naukowe” – mówił w swoim wystąpieniu Jego Magnificencja prof. Marek Krawczyk.

„Profesor Darżynkiewicz legitymuje się wybitnie wartościowym dorobkiem naukowym, a to co zasługuje na szczególne uznanie to fakt, że utrzymuje bardzowysoki poziom swych prac przez cały czas swej działalności naukowej. Potwierdza to utrzymująca się wysoka ich cytowalność. Jest inicjatorem wprowadzenia wielu nowoczesnych metod badawczych z wykorzystaniem cytometru przepływowego w dziedzinie biologii komórki i biologii nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem cyklu komórkowego, starzenia się komórek i programowanej ich śmierci. Zawsze stosował on w swej pracy bardzo nowoczesne techniki badawcze. Jest jednym z najwyżej cenionych w świecie ekspertem w dziedzinie cytometrii przepływowej oraz wykorzystania tej techniki do badania cyklu komórkowego i mechanizmu działania inhibitorów tego cyklu. Publikacje profesora Darżynkiewicza pomogły wyjaśnić, jak działa wiele leków przeciwnowotworowych i ułatwiły ustalenie optymalnych schematów ich zastosowania. Opracowane przez niego nowe metody badawcze są obecnie stosowane w wielu laboratoriach na świecie, czego dowodem jest, między innym, olbrzymia cytowalność jego prac oryginalnych. Przykładem takiej techniki jest opracowanie metodyki badania markera apoptozy, jakim jest specyficzna fragmentacja DNA. (..)Profesor Darżynkiewicz opublikował ponad 700 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach. Jego publikacje były cytowane około 30000 razy, a indeks Hirscha wynosi 85. Spośród jego publikacji, 62 były cytowane więcej niż 100 razy, a jedna z nich nawet ponad 1600 razy. W światowym rankingu Biomed Experts zajmuje on pierwsze miejsce w dziedzinie „cytometria przepływowa” i pierwsze miejsce w dziedzinie „cykl komórkowy”.(…) Charakterystyczną cechą profesora Darżynkiewicza jest jego olbrzymie zaangażowanie w działalność edukacyjną. Bierze udział w kursach edukacyjnych i metodologicznych. Zawsze wspierał młodych naukowców. Wyszkolił i wypromował wielu spośród nich.Profesor Darżynkiewicz zawsze utrzymywał i utrzymuje ścisłe kontakty z Polską. W jego laboratorium w Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, przebywało na stażach naukowych kilkudziesięciu naukowców z Polski, w tym kilku z naszej uczelni. Dla większości z nich był to niezwykle ważny okres w ich karierze naukowej. Wiele ośrodków naukowych w kraju dużo zawdzięcza współpracy z Profesorem Darżynkiewiczem. Uczestniczył również w organizowanych w Polsce konferencjach i zjazdach naukowych, wygłaszając bardzo wartościowe i wysoko oceniane referaty. Jego działalność naukowa przyczyniła się do uznania dla polskich osiągnięć naukowych w świecie.” – mówił w laudacji prof. dr hab. n. med. Marek Jakóbisiak z Zakładu Immunologii, Centrum Biostruktury naszej Uczelni.

Po laudacji prof. Zbigniew Darżynkiewicz odebrał z rąk Rektora prof. Marka Krawczyka – odczytany wcześniej przez Dziekana prof. Mirosława Wielgosia – dyplom potwierdzający nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nowy Doktor Honoris Causa  wygłosił wykład „Quantum Mechanics and Cell Biology: Fascination and Musings of the Biologist”.

Następnie zostały wręczone Medale za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego, przyznane przez Kapitułę Medalu w roku 2014. Otrzymali je: prof. Elżbieta Domańska-Janczewska, prof. Zofia Rajtar-Leontiew, prof. Kazimierz Ostrowski, prof. Lech Korniszewski, prof. Andrzej Członkowski. 

Podczas uroczystości zostały wręczone listy gratulacyjne nowym profesorom tytularnym Wydziału. Odebrali je: prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel  i prof. Roman Smolarczyk - oboje z II Kliniki Położnictwa i Ginekologii, prof. Dagmara Mirowska-Guzel z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, prof. Zbigniew Gałązka z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej  i Transplantacyjnej, prof.  Iwonna Rahden-Staroń z Katedry i Zakładu Biochemii, prof. Rafał Krenke z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii; prof. Cezary Żekanowski z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, prof. Mariusz Zimmer z II Katedry i Kliniki Ginekologii  i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz prof. Jerzy Gielecki z Katedry Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Następnie odbyła się promocja 25 nowych doktorów habilitowanych nauk medycznych i 50 doktorów nauk medycznych. 
W imieniu promowanych głos zabrała dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, która mówiła, m.in., „Dla wielu z nas uroczystość ta jest osiągnięciem ważnego, wcześniej zaplanowanego etapu życia zawodowego i naukowego, dla wielu – spełnieniem nieśmiałych młodzieńczych marzeń, ale dla wszystkich – zwieńczeniem wielu lat trudnej i wymagającej wyrzeczeń pracy, dla wszystkich jest to dzień radosny. W naszym rozwoju naukowym fundamentalną rolę odgrywało spotkanie, w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu, naszych Mentorów, którzy wskazali nam, którymi ścieżkami badawczymi podążać, jak starać się unikać meandrów błądzenia, jak zadawać sobie trudne pytania i znajdować na nie odpowiedzi. Nasi Profesorowie przekazali nam wreszcie niezbędną wiedzę o warsztacie naukowym – bez Nich, bez naszych Mistrzów – nie osiągnęlibyśmy sukcesu i dzień dzisiejszy nie byłby naszym świętem. Dlatego też, w tej tak ważnej dla nas chwili, pragniemy z całego serca podziękować naszym Nauczycielom – Profesorom, za okazaną nam życzliwość, pomoc, charyzmę naukową i pasję dydaktyczną.”.

Częścią artystyczną uroczystości był koncert w wykonaniu harfistki Urszuli Nowakowskiej.

mgr Marta Wojtach
rzecznik prasowy

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube