Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pismo Przewodniczącego KRASP prof. dra hab. Wiesława Banysia

W związku z toczącą się debatą nad przyszłością szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie oraz z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego trzy Konferencje Rektorów: Francji (CPU – Conférence de Présidents des Universités), Niemiec (HRK – Hochschulrektorenkonferenz) i Polski (KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich) zadały przewodniczącym wszystkich partii politycznych, delegujących swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, 10 pytań dotyczących przyszłości szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie z ich perspektywy.

W załączeniu pismo Przewodniczącego KRASP prof. zw. dra hab. Wiesława Banysia stanowiące komentarz do odpowiedzi partii politycznych na pytania dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego w Europie:

Wersja w pliku PDF

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter