Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VIII Wiosna z fizjoterapią

W piątek 9 maja br. odbyła się VIII Wiosna z Fizjoterapią - cykliczne sympozjum studenckich kół naukowych. Tegoroczna edycja zatytułowana „Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji” odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora prof. Marka Krawczyka.

Spotkanie zorganizowane zostało dzięki inicjatywie Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego oraz Studenckiego Koła Naukowego funkcjonującego przy Zakładzie. Problematyką wiodącą Sympozjum były badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii i rehabilitacji” . Patronat naukowy objęły : Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Polskie Towarzystwo Rehabilitacji.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Kierownik Zakładu Rehabilitacji – dr hab. Dariusz Białoszewski witając gości, Radę Naukową oraz uczestników przypomniał, że konferencja ma charakter konkursu prac oryginalnych i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, osiągając statut jednego z najważniejszych sympozjów w życiu akademickim studentów kierunku fizjoterapia.

W liście skierowanym do uczestników obrad - JM Rektor prof. Marek Krawczyk przesłał szczególne wyrazy uznania do studentów za inicjatywę organizowania kolejnej – już VIII edycji konferencji.
Z gratulacjami dla organizatorów oraz życzeniami owocnych obrad zwrócili się do obecnych uczestników: Dziekan II Wydziału Lekarskiego prof. Marek Kuch, Prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii dr Grażyna Brzuskiewicz-Kuźmicka oraz Kierownik Kliniki Rehabilitacji naszej Uczelni dr Marek Krasuski.

Wykład inauguracyjny pt.: Fizjoterapia – etyka w działaniu!  wygłosiła dr Maria J. Turos z Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast prof. Piotr J. Durka  wprowadził uczestników w świat nowych technologii w wykładzie eksperta pt. „Przyszłość jest już dziś, tylko nierówno rozłożona: mózg-komputer i technologie asystujące”.

Na zakończenie spotkania ogłoszono wyniki konkursy prac oryginalnych oraz wręczono dyplomy i wręczono nagrody laureatom.

Tegoroczna Wiosna z Fizjoterapią przyciągnęła ponad 300 uczestników oraz ponad 50 autorów i współautorów oryginalnych doniesień naukowych. Podczas dwóch sesji uczestnicy wygłosili włącznie 25 referatów. Nowością była możliwość udziału w warsztatach.


Oprac. Biuro Informacji i Promocji

 

Foto: Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
VIII Wiosna z fizjoterapią
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter