Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód

9 maja odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód zatytułowana „Postępy w stomatologii”. Jej organizatorem był Wydział Lekarsko-Dentystyczny naszej Uczelni. Przedsięwzięciu patronował Rektor prof. Marek Krawczyk.

Tegoroczna konferencja rozpoczęła się sesją naukową, której przewodnictwo objęli : prof. Renata Górska, prof. Piotr Pruszczyk oraz prof. Andrzej Wojtowicz. Po zakończeniu pierwszej sesji odbyło się oficjalne powitanie uczestników seminarium przez Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbietę Mierzwińską-Nastalską. W imieniu JM Rektora prof. Marka Krawczyka - głos zabrała Prorektor ds. Kadr prof. Renata Górska, która w wystąpieniu wspomniała osobę prof. Janusza Piekarczyka byłego Rektora naszej Uczelni i inicjatora konferencji Wschód-Zachód, podkreśliła znaczenie konferencji zarówno w kraju i na arenie międzynarodowej, jak również przekazała gratulacje i podziękowania dla organizatorów VIII edycji tego wydarzenia.
W trakcie uroczystości otwarcia uhonorowano Pana  Mariana Rogowskiego jubileuszowym medalem im. Doktora Tytusa Chałubińskiego w uznaniu zasług za działalność na rzecz środowiska stomatologicznego i wieloletnią współpracę z naszą Uczenią.

Istotnym punktem konferencji było odsłonięciem tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka, które miało miejsce w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii zlokalizowanej w Szpitalu Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4.

W programie spotkania przewidziano dwie kolejne sesje naukowe, których przewodnictwo objęli :
- II Sesji : dr hab. Leopold Wagner, dr hab Izabela Strużycka, dr hab. Małgorzata Zadurska,
III zaś : prof. Elżbieta Jodkowska, prof. Kazimierz Szopiński i dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk.
W trakcie trzech sesji naukowych wygłoszono łącznie 22 referaty, w tym kilka przez gości międzynarodowych – naukowców z europejskich ośrodków akademickich.
 
Tegoroczne wystąpienia i prezentacje odbywały się - po raz pierwszy od czasu nadania nazwy - w auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka, pomysłodawcy idei konferencji stomatologicznej „Wschód-Zachód”
Współorganizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii – Oddział w Warszawie, Akademia Pierre Foucharda – Sekcja Polska, MRD Rogowski.

 

 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter