Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka

9 maja w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii odsłonięto tablicę poświęconą pamięci prof. Janusza Piekarczyka, wieloletniego Kierownika tejże Kliniki. Data ta zbiegła się z odbywającą się na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Międzynarodową Konferencją Stomatologiczną „Zachód-Wschód”.

Kierownik Kliniki dr hab. Danuta Samolczyk-Wanyura przywitała licznie zgromadzonych gości: Rektora Uczelni prof. Marka Krawczyka, Prorektor prof. Renatę Górską, władze dziekańskie w osobach prof. Elżbiety Mierzwińskiej –Nastalskiej (WLD), dr. hab. Pawła Włodarskiego (I WL), prof. Marka Kucha (II WL), dr. hab. Piotra Wroczyńskiego (WF), dr hab. Bożeny Czarkowskiej-Pączek (WNoZ). Specjalnymi gośćmi uroczystości była żona prof. J. Piekarczyka dr Barbara Siemińska-Piekarczyk, dzieci Pana Profesora i czwórka wnucząt. W uroczystości uczestniczyli również prof. Janusz Wyzgał - Dyrektor Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, p.o. Kanclerz Uczelni mgr Małgorzata Rejnik, Kierownicy Klinik Chirurgii Szczękowo-Twarzowych z Krakowa (prof. Jan Zapała) i Lublina (prof. Tomasz Tomaszewski) oraz  kierownicy Klinik Radiologicznych z Lublina (prof. Katarzyna Różyło i prof. Ingrid Różyło-Kalinowska). Zaproszenie do uczestnictwa w uroczystości przyjęli także Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej – Pan Andrzej Sawoni oraz Wiceprezes – Pani Marta Klimkowska-Misiak.

Dr hab. Danuta Samolczyk-Wanyura podkreśliła w swoim wystąpieniu, iż dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji Pana Profesora Janusza Piekarczyka Klinika uzyskała nową lokalizację, a pracownicy i pacjenci otrzymali wspaniałą, nowoczesną i bogato wyposażoną placówkę. Należy podkreślić, że  mimo kłopotów zdrowotnych, Profesor Janusz Piekarczyk 7 maja 2009 r. dokonał uroczystego otwarcia nowej siedziby Kliniki.

Rektor prof. Marek Krawczyk powiedział, iż są postaci, które złotymi zgłoskami zapisują się w historii. Taką osobą był prof. Piekarczyk, który miał dar działania na rzecz medycyny i przez ponad 30-letnie uczestniczenie w różnych gremiach Uczelni, uczynił dla niej niezmiernie wiele  dobrego. Tablica pamiątkowa jest świadectwem pamięci, a także wyrazem hołdu i szacunku, jaki żywimy dla tak wybitnej osobowości.

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska wyraziła wdzięczność za fakt, że czołowa postać polskiej stomatologii jest doceniona w macierzystej Alma Mater. Rok temu Aula Dydaktyczna otrzymała imię prof. Janusza Piekarczyka, dziś z potrzeby serca kierownictwa Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii oraz jej pracowników odsłonięta zostanie tablica, która nie tylko osobom, które znały i współpracowały z Profesorem, ale też pokoleniom studentów, którzy nie mieli szczęścia słuchać wykładów Profesora przypominać będzie kim był i ile znaczył dla swojej Kliniki, Wydziału, Uczelni i polskiej stomatologii.

Tablicę poświęcił ks. Krzysztof Owczarek.

Wspólnego odsłonięcia tablicy dokonali: Rektor prof. Marek Krawczyk, Prorektor prof. Renata Górska,  Dziekan prof.  Elżbieta Mierzwińska-Nastalska,  dr Barbara  Siemińska-Piekarczyk i dr hab. Danuta Samolczyk- Wanyura.

Autorami Tablicy Pamiątkowej są Urszula i Tomasz Walerzakowie.

 

PROF. DR HAB. N. MED. DR H. C. JANUSZ PIEKARCZYK

REKTOR NASZEJ UCZELNI W LATACH 1999-2005

PROREKTOR DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA W LATACH 1993-1999

PRODZIEKAN I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

DS. ODDZIAŁU STOMATOLOGII W LATACH 1986-1993

DYREKTOR INSTYTUTU STOMATOLOGII W  LATACH 2005-2009

WIELOLETNI KIEROWNIK KATEDRY

I KLINIKI CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ,

CHIRURGII  JAMY USTNEJ I IMPLANTOLOGII

WYCHOWAWCA NIEZLICZONEJ RZESZY STUDENTÓW I LEKARZY

WIELKI CZŁOWIEK, NAUKOWIEC I KLINICYSTA

 

Oprac. mgr Magdalena Zielonka

Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter