Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”

W dniu zawodowego święta położnych – 8 maja – w auli Centrum Dydaktycznym została zorganizowana Międzynarodowa konferencja pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”.

Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Etyki oraz Studenckie Koło Naukowe Położnych przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu.
Konferencję otworzyła mgr Dorota Cholewicka oddając głos zaproszonym gościom: prof. Markowi Kulusowi - Prorektorowi ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, Jolancie Skolimowskiej - z-cy dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia oraz prof. Krzysztofowi Czajkowskiemu - Kierownikowi II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, którzy zwracając się do zgromadzonych podkreślili istotę i ważność zawodu położnych oraz życzyli udanych obrad. 

Następnie, mgr Dorota Cholewicka wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Rozwój nauki i jej wpływ na wykonywanie zawodu położnej”, który stanowił element przejścia przez historię tworzenia zawodu położnej będąc zarazem wstępem do wykładów. W programie konferencji zaplanowano trzy sesje tematyczne: I - zatytułowaną „Obyczaj – prawo- nauka”, której przewodniczyli prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska, dr Grażyna Bączek i mgr Ewa Piotrowska, II sesji pt. „Powrót do tradycji w świetle rozwoju nauki” przewodniczyli: prof. Barbara Kowalewska-Kantecka, mgr Joanna Kiełbasińska i poł. Barbara Duda, III zaś zatytułowana „Zmiany demograficzne a przyszłość zawodu położnej” odbyła się pod przewodnictwem: dr Agnieszki Nowackiej, mgr Bożeny Majkowskiej i mgr Urszuli Tataj-Puzyny. 

Szeroko poruszana tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim współczesnych tematów z jakimi zmaga się zawód położnej np.: ciąża w świetle przemian kulturowych i obyczajowych, prawne i etyczne problemy dotyczące zapłodnienia pozaustrojowego oraz selekcji aborcji, naturalnego karmienia piersią, czy zamian struktury wieku kobiet rodzących. 

Sympozjum zaszczyciło wielu wybitnych prelegentów z zagranicy m.in. mec. Nicolas T. Nikas, mec. Dorinda C. Bordlee, prof. Peter Hartman, prof. Donna Geddes 

W trakcie konferencji zaprezentowano sesję plakatową pod przewodnictwem: prof. Krzysztofa Czajkowskiego, dr Barbary Mazurkiewicz oraz dr Doroty Matuszyk. 

Sympozjum towarzyszyła promocja książki „Od szkoły Babienia po uniwersytet” pod redakcją Joanny Bień.

 

Oprac. Biuro Informacji i Promocji

 

Foto: Dział Fotomedyczny WUM
Michał Teperek

Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Międzynarodowa konferencja z okazji Dnia Położnej pt. „Położna – wczoraj – dziś – jutro”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter