Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

20 grudnia 2013 roku odbyła się VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej zatytułowana „Przeszłość, przyszłość a teraźniejszość”. Tegoroczne Spotkanie poświęcone było pamięci prof. Teodora Zawadowskiego.

Tego dnia odbyło się również odnowienie dyplomów ukończenia studiów przez Absolwentów Wydziału rocznika 1963. Dyplomy z rąk Rektora prof. Marka Krawczyka i Dziekana dr hab. Piotra Wroczyńskiego odebrało 18 Absolwentów.

Pierwszej sesji przewodził Dziekan dr hab. Piotr Wroczyński, który powitał zgromadzonych i przedstawił podsumowanie dotychczasowej działalności naukowej Wydziału, jak również zakreślił plany na przyszłość.

Rektor prof. Marek Krawczyk odwołał się w swoim wystąpieniu zarówno do osiągnięć naukowych Wydziału, jak również do 50-lecia uzyskania dyplomów oraz do Postaci prof. Teodora Zawadowskiego, którego Rodzina – Syn Jacek oraz kuzyn, wybitny matematyk – prof. Wacław Zawadowski obecna była podczas Konferencji.
„W tym roku wspomnimy Postać, zmarłego w lipcu, prof. Teodora Zawadowskiego. Pan Profesor był Prodziekanem Wydziału w latach 1972-1981. Był kierownikiem Zakładu Chemii Ogólnej Wydziału Ogólnolekarskiego w latach 1973-1996. Pełnił również funkcję Zastępy Dyrektora Instytutu Nauki o Leku. Z Uczelnią związany był przez 43 lata: od czasów studiów, które ukończył  w roku 1953, aż do przejścia na emeryturę w roku 1996. To jest bardzo cenne, że nie zapominamy o tych, którzy tworzyli naszą Uczelnię, a przecież uczniowie Pana Profesora Teodora Zawadowskiego są wśród obecnych pracowników i I Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego. Dalej rozwijają naukę. Historia toczy się dalej, ale warto pamiętać o korzeniach.” – mówili Rektor.

Biografię Pana Profesora Teodora Zawadowskiego, bogato ilustrowaną zdjęciami rodzinnymi, przywołała w swojej prezentacji dr hab. Jadwiga Turło.

Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska przedstawiła prezentację nt. „Farmaceuta kliniczny – osoba niezbędna dla bezpieczeństwa nowoczesnej farmakoterapii klinicznej!”,  prof. Krzysztof J. Filipiak nt. „Kiedy współpraca lekarz – farmaceuta kliniczny jest konieczna? Spojrzenie kardiologa”.

Drugiej Sesji przewodziła Prodziekan ds. Nauki dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny, która podsumowała dorobek naukowy Wydziału Farmaceutycznego. Następnie zaprezentowane zostały wybrane granty prowadzone w Wydziale:

1. Od nanotechnologii do nanomedycyny prof. dr hab. Ireneusz Grudziński, Zakład Toksykologii

2. Metody szacowania kosztów pośrednich choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy – znaczenie w procesie oceny farmakoekonomicznej technologii medycznych prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Zakład Farmakoekonomiki

3. Ocena zanieczyszczenia Wisły w rejonie Warszawy substancjami czynnymi leków oraz ich metabolitami dr hab. Grzegorz Nałęcz- Jawecki, Zakład Badania Środowiska

4. Znaczenie strategii ograniczonej liczby próbek w optymalizacji terapii immunosupresyjnej dr hab. Tomasz Pawiński, Zakład Chemii Leków

5. Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego na zawartość metabolitów kwasów tłuszczowych w surowicy krwi i nowotworach wywołanych u szczurów dr hab. Andrzej Tokarz, Zakład Bromatologii

6. Badania mechanizmów działania i skuteczności terapeutycznej preparatu Salol dr Małgorzata Bogucka, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków

7. Ocena wpływu wybranych substancji pochodzenia naturalnego na komórki macierzyste śródbłonka poddane działaniu angiotensyny II dr Andrzej Parzonko, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

8. Wroniec widlasty Huperzia selago w kulturze in vitro jako źródło hupercyny A i innych alkaloidów mających aktywność inhibitorów acetylocholin esterazy dr Wojciech Szypuła, Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

9. Porównanie wpływu oleuropeiny i jej dialdehydowej pochodnej oleaceiny na funkcje ludzkich neutrofili mgr Monika Czerwińska, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Konferencja była także okazją do prezentacji inicjatyw prowadzonych w Wydziale:

1. Ocena czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Narodowego Alertu Cholesterolowego dr Sławomir Białek, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej

2. 10 lat Biuletynu Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Andrzej Zimniak, Zakład Chemii Fizycznej

mgr Marta Wojtach
rzecznik prasowy Uczelni

 


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter