Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wręczenie Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dr hab. Maciej Kostrubiec z  Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego został tegorocznym laureatem Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Uroczystość wręczenia Nagrody z rąk prof. Michała Tendery – odbyła się w środę, 18 grudnia w Filharmonii Narodowej. 

 Od wielu lat te prestiżowe wyróżnienia honorują nie tylko dorobek naukowy i innowacyjność badawczą laureatów, ale również ich postawę wobec pacjentów. Kapituły konkursowe tworzą wybitni naukowcy: autorytety w dziedzinie kardiologii i ginekologii, w tym prezesi i wiceprezesi obu towarzystw, a także konsultanci krajowi i wojewódzcy tych specjalizacji. Dotychczas wyróżnienia przyznano kilkudziesięciu wybitnym polskim specjalistom z ośrodków medycznych i badawczych w całym kraju.

Laureat tegorocznej Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – dr hab. Maciej Kostrubiec – jest adiunktem w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał za cykl prac „Znaczenie niewydolności nerek i zespołu sercowo-nerkowego w ocenie rokowania pacjentów z ostrą zatorowością płucną”. Obecnie rozwija swoje zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnej diagnostyki chorób krążenia płucnego.

Oprac. Biuro Informacji i Promocji

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter