Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego

16 grudnia 2013 roku w Filharmonii Narodowej odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Profesorowi Per-Andersowi Abrahamssonowi połączona z LXXIX promocją absolwentów kierunku lekarskiego I Wydziału Lekarskiego.

W dyplomatorium uczestniczyły władze Rektorskie i Dziekańskie, członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego, prof. Piotr Radziszewski – Promotor w postępowaniu o nadanie prof. Per- Andersowi Abrahamssonowi godności Doktora Honoris Causa, członkowie społeczności akademickiej Uczelni, zaproszeni Goście oraz Absolwenci z roku 2013 wraz z rodzinami i bliskimi.

Ze słowami do zebranych w Filharmonii zwrócili się Rektor prof. Marek Krawczyk oraz Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Mirosław Wielgoś. „Dzisiejsza uroczystość to niezwykła chwila dla tych wszystkich, którzy za chwilę odbiorą dyplom ukończenia studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Dyplom Lekarza. Z pewnością na zawsze zapamiętacie ten dzień, będący zwieńczeniem żmudnych sześcioletnich studiów. I chociaż może się Wam wydawać, że był to okres trudny i pracowity, to tak naprawdę dopiero teraz wkraczacie w prawdziwe życie lekarskie, które nigdy nie jest łatwe, zawsze będzie obfitowało w najróżniejsze wydarzenia, dobre i złe, zawsze będzie się wiązało z koniecznością podejmowania trudnych decyzji i wyborów. Ale na to właśnie zdecydowaliście się wstępując w mury naszej Uczelni. Nagrodą za Wasz trud i poświęcenie będą efekty Waszej pracy – przede wszystkim dobro, jakiego doświadczą Wasi Pacjenci. Będziecie ich leczyć, przynosić ulgę w cierpieniu, pomagać, otaczać troską i zrozumieniem” – mówił Dziekan.

„16 grudnia 2013 roku nasza Uczelnia po raz 65. uhonoruje najwyższą godnością akademicką – tytułem Doktora Honoris Causa – wybitnego Uczonego, który od tej chwili stanie się członkiem naszej społeczności akademickiej. Jest dla nas zaszczytem, że to miano otrzyma dziś Pan prof. Per-Anders Abrahamsson. Pan Profesor niemal całe życie zawodowe związany jest z Uniwersytetem w Lund w Szwecji. W latach dziewięćdziesiątych pracował w University of Rochester School of Medicine and Dentistry w Nowym Jorku oraz w szwedzkim Malmö University Hospital. Wielokrotnie urolodzy z naszej Uczelni korzystali z gościny Klinik Prof. Abrahamssona w Lund i Malmö, czego owocem są wspólne publikacje w prestiżowych periodykach urologicznych” – mówił w swoim wystąpieniu Rektor.

Laudację Profesora Per-Andersa Abrahamssona odczytał Promotor w postępowaniu o nadanie godności Doktora Honoris Causa, prof. Piotr Radziszewski, który mówił m.in.: „Per-Anders Abrahamsson urodził się w 1949 roku. Studia medyczne ukończył w 1970 roku na Uniwersytecie w Lund. Specjalizację z urologii otrzymał w 1977 roku, a 11 lat później, w oparciu o złożoną i obronioną rozprawę doktorską pt. „Rola komórek neuroendokrynnych w raku stercza”, uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 1993 roku objął stanowisko profesora uczelnianego w Klinice Urologii, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, w stanie Nowy Jork, USA. W 1998 roku otrzymał stanowisko kierownika Kliniki Urologii w Mälmo University Hospital (Szwecja), pełniąc również w latach 1988–2002 funkcję kierownika Kliniki Urologii w Lund. W 2000 roku otrzymał tytuł i stanowisko profesora Uniwersytetu w Lund, a w 2007 roku został Sekretarzem Generalnym Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Profesor Per-Anders Abrahamsson opublikował 300 artykułów naukowych, w tym: 170 autorskich artykułów naukowych oraz 130 innych publikacji, tj. monografii i rozdziałów w książkach. Jego sumaryczny współczynnik oddziaływania wynosi 350 punktów Impact Factor. Profesor Abrahamsson jest promotorem 5 i recenzentem 7 prac doktorskich z zakresu badań podstawowych nad rakiem stercza i leczenia hormonalnego. Brał udział w wielu krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych. Jest autorem wielu prac, które stworzyły podstawy dla nowoczesnej terapii raka stercza. Podczas mojego pobytu w Lund, ponad 20 lat temu, spotkałem się z Profesorem po raz pierwszy. Rozmowy z nim ukierunkowały mój dalszy rozwój naukowy i kliniczny. Już wtedy wiedziałem, że spotkałem Człowieka o wielkim sercu, a także przenikliwym umyśle. Świetnego naukowca i wspaniałego lekarza. Profesor Abrahamsson stworzył w swojej Klinice modelowe warunki do współpracy naukowców i klinicystów.(…)
Niezwykle bogata działalność naukowa i organizacyjna spowodowała, że Profesor Abrahamsson bywa określany jako „the leading light in urology”.
Ale Per-Anders to nie tylko wybitny naukowiec i dobry lekarz, to (…) prawdziwy społecznik, człowiek wrażliwy na niedolę innych.(…) W okresie stanu wojennego, gdy polskie szpitale nie miały lekarstw, sprzętu medycznego, Per-Anders organizował transporty leków i darów do Polski. Sam prowadził konwoje tych darów. W latach 1981-1985 aż 14 razy przyjeżdżał z transportami leków, sprzętu medycznego i innych artykułów do szpitali w całym kraju, w tym do Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie. Aktywna działalność Profesora Abrahamssona w organizowanie pomocy dla Polski, w ramach działalności Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, została doceniona przez władze Polskiego Czerwonego Krzyża, które nadały mu w 1985 roku godność Członka Honorowego.(…)

Nadając Ci godność Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, chcemy przede wszystkim podkreślić Twoje zasługi, ale i przypieczętować Twój związek z Polską i naszą Uczelnią. Chcemy też ukazać, że otwarty umysł i bycie prawym człowiekiem są nadal ideałami, do których warto dążyć”.

Po laudacji prof. Per-Anders Abrahamsson odebrał z rąk Rektora prof. Marka Krawczyka – odczytany wcześniej przez Dziekana prof. Mirosława Wielgosia – dyplom potwierdzający nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie nowy Doktor Honorowy wygłosił wykład zatytułowany „THE COMMON HISTORY OF POLAND AND SWEDEN”.

Po odśpiewaniu Hymnu „Medycyna” przez uczelniany Chór, Dziekan prof. Mirosław Wielgoś odebrał przyrzeczenie lekarskie od absolwentów.

Absolwent Michał Kowara odebrał Medal Złoty Laur Absolwenta – wyróżnienie dla wybitnych absolwentów Uczelni, którzy ukończyli studia z najlepszym wynikiem dla danego kierunku.

Następnie wszyscy absolwenci odebrali dyplomy z rąk prof. Marka Krawczyka – Rektora, prof. Mirosława Wielgosia – Dziekana Wydziału.

Podczas uroczystości głos zabrali również: w imieniu Samorządu Lekarskiego dr Krzysztof Makuch- Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a w imieniu absolwentów Michał Kowara, który mówił, m.in.: „Dziś opuszczamy skrzydła naszej Uczelni i stajemy u progu nowej rzeczywistości – rzeczywistości trudnej, która będzie przed nami stawiała wysokie wymagania. Ale dzięki Wam, Nasi Drodzy Mistrzowie, wiemy, czego chcemy; wiemy, czego pragniemy w tym newralgicznym punkcie naszego życia. Chcemy, na miarę naszych możliwości i współczesnej wiedzy medycznej, nieść pomoc innym, leczyć ich z chorób, przynosić ulgę w cierpieniu. Oportet servire – potrzeba, abyśmy służyli – ta myśl przyświeca dziś każdemu z nas. Służyć nie tyle ludzkości, ile konkretnemu drugiemu człowiekowi, temu, który przyjdzie do nas prosząc o pomoc, temu do którego zostaniemy wezwani na ratunek, temu, który będzie przychodził albo odchodził z tego świata. Tych wartości nauczyła nas nasza Ojczyzna, nasza polska kultura, ale tych wartości przede wszystkim nauczyliście nas Wy, Nasi Drodzy Mistrzowie. I za to składamy Wam ogromne wyrazy szacunku i podziękowania.”

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Karoliny Cichoń-Kawy oraz uczelnianej Orkiestry Kameralnej.  

mgr Marta Wojtach
                                                  rzecznik prasowy Uczelni

 


 

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter