Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie wigilijne

17 grudnia 2013 roku na zaproszenie Rektora prof. Marka Krawczyka społeczność akademicka naszej Uczelni i jej Przyjaciele przybyli na tradycyjne Spotkanie Wigilijne.

Wśród osób licznie uczestniczących w tym szczególnym Wydarzeniu znaleźli się: Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, Wiceminister Zdrowia Aleksander Sopliński, Abp Henryk Hoser – Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej – Tadeusz Pikus, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ksiądz prof. Stanisław Warzeszak, Przedstawiciele prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej – ks. dr Andrzej Baczyński i Ks. dr Doroteusz Sawicki, Proboszczowie parafii z dzielnicy Ochota: ks. kanonik Tadeusz Aleksandrowicz z parafii Opatrzności Bożej przy ul Dickensa oraz ks. Kazimierz Sznajder z parafii Królowej Polski przy ul. Opaczewskiej. Obecni byli tego dnia: prof. Andrzej Górski – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, były Rektor naszej Uczelni, Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. Jerzy Jurkiewicz oraz członkowie władz wydziałowych, kierownicy i pracownicy Katedr, Klinik i Zakładów, Dyrektorzy uniwersyteckich Szpitali oraz osoby związane z administracją Uczelni.

W swoim świątecznym wystąpieniu Rektor prof. Marek Krawczyk nawiązywał do cytatu z Sonetu LII Wiliama Szekspira: „Święta dlatego w takiej u nas cenie, że są nieliczne w różnych dni bezliku, jak te kosztowne, najgrubsze kamienie, z rzadka dzielące perły w naszyjniku”.

Fragment Ewangelii wg Świętego Matusza przywołał Biskup Tadeusz Pikus: „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon (…) Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.”

Do odczytanej Ewangelii nawiązał w swoich słowach Abp Henryk Hoser, który, podkreślając jej uniwersalizm, rozszerzał symbolikę Trzech Króli – reprezentantów trzech dóbr: wiedzy, sztuki i mądrości.

Następnie opłatki, którymi później dzielili się uczestniczy spotkania, zostały poświęcone i pobłogosławione. Rektor symbolicznie przełamał się opłatkiem z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Henrykim Hoserem oraz Biskupem Tadeuszem Pikusem, po czym już poza Aulą, uczestnicy wigilijnego spotkania dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia, częstowali się wigilijnymi daniami. Każdy otrzymał również podarunek świąteczny od Rektora.

mgr Marta Wojtach
rzecznik prasowy Uczelni


 

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter