Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Realizacja programu leczenia wad strukturalnych z zastosowaniem technik małoinwazyjnych w I Katedrze i Klinice Kardiologii

W ramach realizowanego w I Katedrze i Klinice Kardiologii SPCSK programu leczenia wad strukturalnych serca z zastosowaniem technik małoinwazyjnych, w dniach między 5 a 11 grudnia 2013 przeprowadzono 3 kolejne zabiegi przezskórnej korekcji niedomykalności mitralnej z wykorzystaniem systemu MitraClip.

Niedomykalność zastawki mitralnej pozostaje drugą, po stenozie aortalnej, pod względem częstości występowania wadą zastawkową serca. Jak wynika z danych rejestru wad zastawkowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) blisko połowa pacjentów to chorzy powyżej 70 roku życia obarczeni dodatkowo innymi chorobami współistniejącymi, które zwiększają ryzyko powikłań podczas zabiegów chirurgicznych. Dlatego też z populacji chorych z ciężką, objawową niedomykalnością zastawki mitralnej, jedynie co drugi pacjent jest poddawany leczeniu za pomocą klasycznych technik kardiochirurgicznych.

MitraClip to innowacyjne urządzenie zaprojektowane do przezskórnego leczenia niedomykalności mitralnej z wykorzystaniem metody „brzeg do brzegu”, która jest modyfikacją wprowadzonej w latach 90-tych XX wieku, przez Profesora Alfieriego, techniki chirurgicznej plastyki zastawki polegającej na zszyciu brzegów płatków zastawki mitralnej. W wyniku mechanicznego połączenia płatków, dzięki zastosowaniu systemu MitraClip, dochodzi do wytworzenia dwuujściowej zastawki i redukcji stopnia niedomykalności mitralnej. U większości pacjentów zabieg ten prowadzi do zmniejszenia objawów niewydolności serca, redukcji liczby hospitalizacji z powodu zaostrzeń choroby a tym samym przekłada się na istotną poprawę jakości życia w tej obciążonej populacji chorych. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego nieoperacyjna naprawa istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip rekomendowana jest u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego.

Przeprowadzone zabiegi to bez wątpienia kolejny sukces w historii Ośrodka specjalizującego się w leczeniu przezskórnym wad zastawkowych serca ale także niepodważalny dowód na znaczenie „Kardio Grupy”, integrującej kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów oraz lekarzy innych specjalności, w procesie opieki terapeutycznej nad pacjentem ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Zabiegi z zastosowaniem systemu MitraClip finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013-2016 – POLKARD.

 

                                                                                                                             Oprac. I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter