Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nagroda imienia prof. Janiny Misiewicz dla absolewnta I Wydziału Lekarskiego

23 listopada 2013 r., podczas 36. sesji „Szkoły Pneumonologii Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc” poświęconej przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, lekarz-stażysta Tomasz Urbankowski – absolwent I Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni, były przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego „Alveolus” przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM otrzymał nagrodę imienia prof. Janiny Misiewicz dla młodego pneumonologa za najlepszą pracę oryginalną w roku 2012 w kategorii prac klinicznych.

Dysertacja, zatytułowana „Th1/Th2/Th17 – related cytokines in the bronchoalveolar lavage fluid of patients with sarcoidosis: association with smoking”, została opublikowana w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej. Praca została zrealizowana pod opieką prof. Joanny Domagały-Kulawik z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w ramach mini-grantu studenckiego. W ocenie prac brane były pod uwagę następujące walory: nowatorstwo podjętego tematu i zastosowanej metodologii badawczej, forma prezentacji wyników oraz umiejętność właściwej oceny znaczenia otrzymanych rezultatów, wartość merytoryczna pracy ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dla wyjaśnienia patogenezy chorób płuc dla postępu w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego.

Wyróżnienie przyznawane jest młodym autorom z terenów Mazowsza za najlepszą publikację w zakresie fizjologii i patologii układu oddechowego. Nagroda została ustanowiona przez Oddział Warszawsko-Otwocki Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, aby uczcić pamięć prof. Janiny Misiewicz – wybitnego ftyzjatry, naukowca i organizatora walki z gruźlicą, twórcy podstaw współczesnej polskiej pneumonologii.

Materiał przygotował SKN „Alveolus”
przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter