Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nagroda „Laur Medyczny im. dra Wacława Mayzla” dla studentów naszej Uczelni

Piotr Nehring – student I Wydziału Lekarskiego, członek Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii Chorób Przemiany Materii oraz Łukasz Januszkiewicz – student II Wydziału Lekarskiego, członek Studenckiego Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii otrzymali 30 listopada 2013 roku „Laur Medyczny im. dra Wacława Mayzla” przyznawany przez Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody Polskiej Akademii Nauk Piotr Nehring otrzymał za pracę „Osteoproterin gene rs2073617, rs2073618 and rs3134069 polymorphisms in patients with type 2 diabetes. Polymorphism rs2073618 – a new sex – specific genetic marker as a diabetic foot risk factor”, a Łukasz Januszkiewicz za dysertację pt. „Association of blood groups with acute coronary syndrome prognosis”.

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznaje „Laury Medyczne im. Doktora Wacława Mayzla” studentom za wysoko ocenioną pracę, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni, a jej wykonanie nie jest związane z wymogami formalnymi toku studiów. Każdego roku wyróżnieniami Polskiej Akademii Nauk uhonorowani są wybitni naukowcy z różnych dziedzin i placówek badawczych. Poza nagrodami z dziedziny medycyny, wśród nagrodzonych znaleźli się naukowcy związani z ekonomią, psychologią, socjologią, fizyką, matematyką i naukami technicznymi.

Decyzja o przyznaniu wyróżnień dla studentów naszego Uniwersytetu została podjęta podczas posiedzenia plenarnego Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk 7 listopada 2013 roku.

Oprac. Biuro Informacji i Promocji

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter