Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta

23 maja 2013 roku otwarta została nowoczesna Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości, której gospodarzem był Dziekan dr hab. Piotr Wroczyński, uczestniczył Rektor prof. Marek Krawczyk i Prorektor prof. Renata Górska.

Przybyli Wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej dr Marek Jędrzejczak, Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Konstanty Radziwiłł, Prezes Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej pani Alina Fornal, Przedstawiciele Władz Wydziałów naszej Uczelni i uczelni medycznych z Krakowa i Lublina, reprezentanci Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia.

Obecny był były Dziekan Wydziału prof. Marek Naruszewicz, który znacząco przyczynił się do powstania Apteki Szkoleniowej, Kanclerz Małgorzata Kozłowska oraz wielu kierowników Katedr i Zakładów Wydziału Farmaceutycznego.

Dziekan dr hab. Piotr Wroczyński podkreślał, że to przełomowy dzień w jakości kształcenia farmaceutów w Wydziale. „To znakomite narzędzie dydaktyczne” – mówił Dziekan zwracając uwagę na rolę nauczania opieki farmaceutycznej i farmacji klinicznej, a także na unikalny, autorski System Indywidualnej Opieki Farmaceutycznej – SIOF-WUM oraz program szkoleniowy do dokumentowania opieki farmaceutycznej.

„Cieszę się, że dzisiaj, po blisko 20 latach  od pomysłu, idea utworzenia Apteki Szkoleniowej staje się faktem.(…) Opieka Farmaceutyczna i Farmacja Kliniczna to przedmioty, które stanowią główne kierunki nauczania farmacji w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Ta inwestycja daje możliwość nauczania i praktycznego wprowadzania założeń systemu opieki farmaceutycznej – czyli opieki farmaceuty-aptekarza nad pacjentem. System znany jest nie tylko z innych uczelni krajowych, ale sprawdził się również w krajach Europy Zachodniej. (…) Dzięki Aptece możliwe będzie szkolenie studentów poprzez prowadzenie symulacji pracy w aptece ogólnodostępnej. W tych wspaniałych warunkach studenci pod opieką nauczycieli akademickich będą mogli w praktyce przećwiczyć poszczególne zadania i czynności aptekarskie oraz będą mogli sprawdzić i zastosować wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych. (…) Nasi studenci zyskują lepsze warunki kształcenia, nauczyciele akademiccy nowe narzędzie do przekazywania wiedzy kolejnym rocznikom przyszłych farmaceutów” – mówił podczas uroczystości Rektor prof. Marek Krawczyk.

O znaczeniu nowej inwestycji dla jakości kształcenia farmaceutów mówił prof. Edmund Sieradzki – Kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej. Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – Kierownik Zakład Opieki Farmaceutycznej podkreślała konieczność współpracy lekarzy i farmaceutów w opiece nad pacjentem, a także zwracała uwagę na rangę zawodu farmaceuty. Wagę otwarcia Apteki Szkoleniowej w Wydziale podkreślali w swoich wystąpieniach także Wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej dr Marek Jędrzejczak i Prezes Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej pani Alina Fornal.

Podczas otwarcia odbyło się również zwiedzanie Apteki Szkoleniowej i prezentacja przez prof. Małgorzatę Kozłowską –Wojciechowską i mgr Piotra Merksa autorskiego Systemu Indywidualnej Opieki Farmaceutycznej – SIOF-WUM oraz programu szkoleniowego do dokumentowania opieki farmaceutycznej.

Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego to ponad 100 m2 powierzchni, która obejmuje Salę Obsługi z trzema stanowiskami i Salę Wykładową. Zastosowano w niej nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają rejestrację obrazu w Sali Obsługi i przekazywanie go do Sali Wykładowej.

Przeprowadzenie Inwestycji zostało sfinansowane ze środków własnych Uczelni.

Marta Wojtach
rzecznik prasowy


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego otwarta
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback