Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Sukces absolwentek Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego naszej Uczelni

W tegorocznym konkursie prac dyplomowych Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, na który zgłoszono rekordową ilość 33 rozpraw magisterskich, nagrodzone zostały dwie absolwentki Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pierwsza nagroda została przyznana mgr Aleksandrze Susek za pracę pt. „Próba identyfikacji mutacji w genach KRT5 i KRT14 odpowiedzialnych za występowanie epidermolysis bullosa simplex”. Opiekunem pracy była mgr Katarzyna Wertheim-Tysarowska z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków kierowanego przez dr. hab. n. farm. Piotra Wroczyńskiego.

Nagrodę trzecią przyznano mgr Marcie Jakubowskiej za pracę pt. „Analiza epidemiologiczna, mikrobiologiczna i molekularna prątków gruźlicy o oporności pre-XDR izolowanych od chorych w Polsce w latach 2001-2011”. Praca powstała we współpracy Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków z Zakładem Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc kierowanym przez prof. dr hab. Ewę Augustynowicz-Kopeć. Opiekunem pracy była dr Monika Kozińska. Promotorem obydwu prac był dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Na uwagę zasługuje fakt, iż tegoroczny konkurs cechował bardzo wysoki poziom. Zdecydowana większość zgłoszonych na konkurs prac uzyskała wysokie oceny recenzentów, natomiast wszystkie zwycięskie prace ocenione zostały przez recenzentów jako wyróżniające.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback