Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

21 grudnia 2012 roku odbyła się V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Spotkanie podsumowujące dokonania naukowe Wydziału w roku 2012 otworzył Dziekan prof. Piotr Wroczyński. Następnie głos zabrał Rektor prof. Marek Krawczyk, który w swoim wystąpieniu przywołał osobą, zmarłego w lipcu tego roku, prof. Lecha Piekarskiego, którego pamięci dedykowana była konferencja: „Pan Profesor był Absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1948. Przez 30 lat, od roku 1957 do przejścia na emeryturę w roku 1987 Profesor związany był z naszą Uczelnią, z Państwa Wydziałem. W latach 1969-72 był Prodziekanem Wydziału, w latach 1973-78 Kierownikiem Katedry i Zakładu Bromatologii, a w latach 1978-87 kierował Zakładem Badania Środowiska”.

Rektor nawiązał również do Jubileuszu 10-lecia utworzenia Oddziału Analityki Medycznej w Wydziale (obecnie noszącego miano Oddziału Medycyny Laboratoryjnej): „Ówczesny Oddział Analityki Medycznej został utworzony w roku akademickim 2002/2003. Wówczas naukę rozpoczęło – 15 osób. Dotychczas studnia licencjackie na kierunku analityka medyczna ukończyło 135 osób, uzupełniające studia magisterskie 131 osób, zaś jednolite studia magisterskie 34 osoby. Oddział powstał dzięki staraniom prof. Jana Pachecka – Prorektora naszej Uczelni, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, a następnie Prodziekana Oddziału Analityki Medycznej”. Profesor Marek Krawczyk przywołał także dane dotyczące aktywności naukowej Jednostek Wydziału.

Podczas konferencji prof. Regina Olędzka przedstawiła wspomnienie o prof. Lechu Piekarskim, prof. Jan Pachecka opowiedział o pierwszych dziesięciu latach doświadczeń nauczania na kierunku analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym. Dr Elżbieta Pułacz – Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych zaprezentowała wykład pt. „10 lat od powołania samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych. Historia powstawania kształcenia na kierunku analityki medycznej w Polsce”, zaś prof. Dariusz Sitkiewicz wystąpienie pt. „ Medycyna laboratoryjna: wyzwania XXI wieku”.

Prezentację pt. „Analiza jakościowa policyklicznych węglowodorów aromatycznych powstałych w wyniku pirolizy materiałów łatwopalnych” przedstawiła mgr Monika Rużycka, a mgr Agata Maciejak zaprezentowała wystąpienie pt. „Analiza wpływu statyn na ekspresję genów kodujących wybrane enzymy ze szlaku mewalonowego, przy wykorzystaniu systemu drożdżowego Saccharomyces cerevisiae”

Kolejna część konferencji poświęcona była prezentacji dokonań naukowych poszczególnych jednostek Wydziału.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały również prace nagrodzone nagrodami JM Rektora:

•„Charakterystyka fitochemiczna  wyciągów z wytłoków z nasion wiesiołka dziwnego oraz ich wpływ na wymiatanie reaktywnych form azotu” – Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii – dr Anna Kiss ( Nagroda Indywidualna Naukowa Pierwszego Stopnia).
•„Synteza nowych pochodnych pirydopirymidyny, aminotropanu oraz diketopiperazyny o spodziewanym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy” – Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM – prof. Franciszek Herold (Nagroda Zespołowa Naukowa Pierwszego Stopnia).

Marta Wojtach
rzecznik prasowy

V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter