Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego

10 grudnia br. w Filharmonii Narodowej odbyła się LXXVIII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego. Dyplomy ukończenia studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym odebrało 407 absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Wiem, jak ważny to dzień w życiu młodego lekarza, stojącego u progu kariery więc cieszę się razem z tegorocznymi absolwentami. Dyplomy, które otrzymacie za kilka chwil, stanowią ukoronowanie 6-letnich (a w przypadku stomatologii – 5-letnich) studiów. Nie zawsze było łatwo – oprócz sukcesów i radości były także z pewnością chwile zwątpienia i załamania, trudne momenty i rozterki. I chociaż udowodniliście właśnie, że koniec wieńczy dzieło, to pamiętajcie, że ukończenie studiów zamyka jedynie jeden etap Waszego życia, ale automatycznie otwiera następny – jeszcze trudniejszy, bardziej odpowiedzialny i pozbawiony taryfy ulgowej, której wielokrotnie doświadczaliście podczas studiów. Mimo to wierzę, że znakomita większość spośród Was będzie pracować w zawodzie, o którym marzyliście wybierając studia medyczne. Ten zawód daje wiele satysfakcji, a największą nagrodą jest radość pacjenta, któremu pomogliście, którego wyleczyliście, któremu uratowaliście życie” – mówił podczas uroczystości prof. Mirosław Wielgoś Dziekan I Wydziału Lekarskiego.

„Omnium artium medicina nobilissima est” – Ze wszystkich sztuk medycyna jest najszlachetniejsza. (Hipokrates) Dzisiaj drzwi do uprawiania tej sztuki otwierają się dla nowych adeptów. Sześć lat temu dzisiejsi Absolwenci, a wówczas maturzyści, zdecydowali, że zostaną lekarzami. Postanowili swoje życie poświęcić niesieniu pomocy chorym ludziom. Do osiągnięcia tego celu wybrali naszą Uczelnię – Warszawski Uniwerystet Medyczny. 10 grudnia 2012 roku tu w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie mogą z całym przekonaniem i dumą powiedzieć, że osiągnęli cel. Zdobyli dyplom ukończenia studiów lekarskich. W imieniu własnym, Senatu i całej społeczności akademickiej naszej Uczelni składam Wam, Drodzy Absolwenci serdeczne gratulacje” – mówił Rektor prof. Marek Krawczyk.
„Jest moim wielkim życzeniem, zarówno jako Rektora, ale także jako profesora medycyny i nauczyciela akademickiego, aby każdy z Was był lekarzem, który zawsze na pierwszym planie stawia człowieka. Abyście w każdym pacjencie widzieli przede wszystkim chorego człowieka, który zwraca się do Was o pomoc. Abyście umieli odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie w mojej pracy jest człowiek? Gdzie leży jego dobro? Jak zdobyć jego zaufanie? Jak mu ulżyć w cierpieniu? Abyście umieli odpowiedzieć sobie już dzisiaj tutaj na pytanie: czy chciałem zostać lekarzem dla podziwu, poklasku, pozycji społecznej czy po to, aby służyć człowiekowi? Mam głęboką nadzieję, że na tej sali są tylko osoby, które wybrały zawód lekarza, po to, aby służyć pacjentowi. Bo medycyna ma służyć człowiekowi. Tak było od zawsze” – zwracał się do absolwentów JM Rektor.

Wykład pt. „Epidemia chorób cywilizacyjnych – paradoks XXI wieku” wygłosił podczas uroczystości były Rektor naszej Uczelni prof. Leszek Pączek.

Po odśpiewaniu Hymnu Uczelni przez Chór, nadeszła kulminacyjna chwila wieczoru: absolwenci złożyli Przyrzeczenie Lekarskie:
„Przyjmując z czcią i głęboką wdzięcznością nadany mi tytuł lekarza i pojmując całą wagę związanych z nim obowiązków, przyrzekam i ślubuję, że w ciągu całego życia będę spełniał wszystkie prawem nałożone obowiązki, strzegł godności lekarza i niczym jej nie splamię, że według najlepszej wiedzy będę dopomagał cierpiącym, zwracającym się do mnie o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro, że nie nadużyję ich zaufania i że zachowam w tajemnicy to wszystko, o czym się dowiem w związku z wykonywaniem zawodu.
Przyrzekam i ślubuję dalej, że do kolegów lekarzy będę się zawsze odnosił z koleżeńską życzliwością, jednak bezstronnie, mając dobro chorych mi powierzonych przede wszystkim na względzie.
Przyrzekam i ślubuję wreszcie, że będę się stale doskonalił w naukach lekarskich i ze wszystkich sił starał przyczynić się do ich rozkwitu i że podam zawsze bez zwłoki do wiadomości świata naukowego wszystko to, co uda mi się wynaleźć lub udoskonalić”
.

Medal „Złoty laur Absolwenta” 2012 otrzymali: Rafał Ryszard Wolny – Kierunek Lekarski, Edyta Ciok – Kierunek Lekarsko-Dentystyczny, Iwona Justyna Dulny – Kierunek Lekarsko-Dentystyczny oraz Anna Teresa Mydlak – Kierunek Lekarsko-Dentystyczny.

„Wydawać by się mogło, że studia to dla nas już zamknięty rozdział. Wszak wszyscy mamy za sobą pierwsze kroki w pracy lekarza stażysty, pierwsze dyżury, pierwsze samodzielne decyzje. Któż z nas jednak nie raz i nie dwa, zastanawiając się nad logicznym połączeniem w całość objawów przedstawionych przez pacjent ta nie wraca pamięcią do zajęć z chorób wewnętrznych, a rozpatrując możliwe interakcje leków nie przypomina sobie słów wykładowcy na farmakologii? Wiele zdaliśmy egzaminów, ale ten najważniejszy, egzamin z lekarskiego życia, dopiero się dla nas zaczyna. Wszyscy wierzymy, że zdamy go dobrze, bo tu nie będzie drugiego terminu, a pacjent i jego choroba skuteczniej wyegzekwują wiedzę niż najsurowszy profesor. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym asystentom i profesorom, za ich bezcenny czas i zaangażowanie, by w każdym z nas obudzić twórczy zapał do studiowania, i prosimy o więcej, bo z pewnością to do Was, drodzy Nauczyciele skierujemy swoje kroki w chwilach zwątpienia i bezsilności, które niewątpliwie nadejdą” – mówił w imieniu Absolwentów Rafał Ryszard Wolny.

Częścią artystyczną uroczystości był koncert w wykonaniu uczelnianego Chóru.


Marta Wojtach
rzecznik prasowy

 


 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter