Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”

W dniach 6-7 grudnia odbyły się Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii, których organizatorem był Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Pielęgniarstwa Pediatrycznego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uczelni – prof. Marek Krawczyk.

W imieniu JM Rektora – prof. Marka Krawczyka wystąpił Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus, który powitał wszystkich gości i podziękował za przybycie. Wyraził radość z faktu, iż pediatria, jako dziedzina wiedzy, cieszy się coraz większą popularnością wśród młodych ludzi. Prorektor podkreślił wartość takich inicjatyw i zaznaczył, że w przyszłości Dni Pediatrii powinny stać się wydarzeniem cyklicznym. Prorektor Marek Kulus na koniec życzył owocnych obrad i podziękował za merytoryczne przygotowanie konferencji.

Celem sympozjum była wymiana doświadczeń w zakresie pediatrii i pielęgniarstwa Pediatrycznego oraz promocja tej dziedziny wśród studentów. Całości konferencji towarzyszyły sesje naukowe i sesja plakatowa.

 


 

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

 

Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Sympozjum „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter