Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

W piątek, 16 grudnia 2011 roku, odbyła się IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego „Perspektywy rozwoju farmacji w XXI wieku” połączona z Jubileuszem 85-lecia Wydziału.

Ze słowami do przybyłych do Auli Centrum Dydaktycznego zwrócili się: Dziekan prof. Marek Naruszewicz, który powitał uczestników spotkania oraz Rektor prof. Marek Krawczyk, który złożył całemu Wydziałowi życzenia z okazji Jubileuszu, zaś w swoim wystąpieniu nawiązał do historii i współczesności Wydziału. Dzieje Wydziału w prezentacji „Historia nauczania farmacji” przedstawił prof. Edmund Sieradzki.

Na Konferencję złożyły się trzy Sesje. Pierwszej z nich, podczas której wygłoszono siedem wystąpień, przewodniczyła prof. Dorota Maciejewska.

Drugiej Sesji, podczas której zaprezentowano dokonania naukowe ośmiu jednostek Wydziału, przewodniczyła dr hab. Agnieszka Pietrosiuk.

Sesja trzecia, pod przewodnictwem prof. Piotra Wroczyńskiego, składała się z podsumowań aktywności badawczej czterech katedr i zakładów oraz z wystąpienia prof. Matthiasa F. Melziga z Institute of Pharmacy, Freie Universität Berlin pt. „Targeted toxins and saponins – a powerful cooperation (W1)”.

Marta Wojtach
rzecznik prasowy

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter