Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wyniki ogólnouczelnianej studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2010/2011

Samorząd Studentów, Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. Marek Kulus oraz Biuro Zarządzania Jakością i Oceny Kształcenia WUM dziękują wszystkim studentom, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji ogólnouczelnianej ankiety i zapraszają do zapoznania się z jej wynikami.

Raport z wyników jest dostępny po zalogowaniu się do Portalu SSL-VPN (ssl.wum.edu.pl) w zakładce „Wyniki ankiety studenckiej 2010/2011”.

Celem ankiety było zebranie opinii studentów na temat jednostek naukowo-dydaktycznych oraz osób prowadzących zajęcia w Uczelni w roku akad. 2010/2011. Ankieta została przeprowadzona między 20 kwietnia a 15 września.

Zebrane opinie zostaną przeanalizowane i wykorzystane do poprawy jakości kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w tym do:

a) okresowej oceny nauczycieli akademickich,
b) identyfikacji mocnych i słabych stron kształcenia w Uczelni oraz
c) podjęcia stosowanych działań korygujących i doskonalących.

Jednocześnie, mamy przyjemność poinformować, iż trwają intensywne prace nad modyfikacją i udoskonaleniem dotychczasowego systemu ankietowania studentów, w których uczestniczą reprezentanci – studenci i pracownicy – wszystkich Wydziałów Uczelni. Uruchomienie nowej wersji ankiety jest planowane na semestr letni 2012 r.

Uwagi i pomysły dotyczące jakości kształcenia można zgłaszać przez cały rok poprzez SKRZYNKĘ JAKOŚCI na stronie www.biurojakosci.wum.edu.pl.

Raport z wyników jest dostępny po zalogowaniu się do Portalu SSL-VPN (ssl.wum.edu.pl) w zakładce „Wyniki ankiety studenckiej 2010/2011”.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter