Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego

12 grudnia 2011 roku w Filharmonii Narodowej odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Augustowi Heidlandowi połączona z LXXVII promocją lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii.

W dyplomatorium uczestniczyły władze Rektorskie i Dziekańskie, członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego z Odziałem Stomatologii, Promotor w postępowaniu o nadanie prof. Augustowi Heidlandowi godności Doktora Honoris Causa, były Rektor naszej Uczelni prof. Leszek Pączek, członkowie społeczności akademickiej Uczelni, zaproszeni Goście oraz Absolwenci z roku 2011 wraz z rodzinami i bliskimi.

Ze słowami do zebranych w Filharmonii zwrócili się Rektor prof. Marek Krawczyk oraz Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Mirosław Wielgoś.
„To wielce podniosła i doniosła chwila, otwierająca drzwi do nowego, zawodowego życia. Jest to też moment, który – jak mniemam – utwierdzi bohaterów dzisiejszej uroczystości w tym, że przed kilku laty dokonali właściwego wyboru, decydując się na studia w naszej Uczelni. Drogie Koleżanki i Koledzy – ta decyzja była decyzją na całe życie. Bycie studentem medycyny było – jak doskonale wiecie – niezapomnianym wyzwaniem. Ale tak naprawdę największe wyzwania są dopiero przed Wami”- mówił Dziekan.
„Radością napawa nas fakt, że Warszawski Uniwerystet Medyczny przyjmuje do społeczności akademickiej światowej sławy specjalistę w dziedzinie nefrologii, chorób metabolicznych i medycyny transplantacyjnej, przyjaciela naszej Uczelni, nowego Doktora Honorowego – prof. Augusta Heidlanda. Profesor August Heidland jest znakomitym lekarzem, nauczycielem akademickim i naukowcem. Więzi łączące Profesora z naszą Uczelnią narodziły się i nadal trwają dzięki współpracy z prof. Tadeuszem Orłowskim i jego zespołem” – podkreślał Rektor.

Podczas uroczystości zostały wręczone Medale za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego, przyznane przez Kapitułę Medalu w roku 2011, prof. Bogdanowi Pruszyńskiemu, prof. Leszkowi Pączkowi, prof. Longinowi Marianowskiemu, dr Marii Nowakowskiej oraz mgr Irenie Jóźwik.

Następnie odbyło się wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa naszej Uczelni prof. Augustowi Heidlandowi.
Laudację odczytał Promotor w postępowaniu o nadanie godności Doktora Honoris Causa, były Rektor naszej Uczelni prof. Leszek Pączek, który mówił m.in.: „Tytuł Doctor Honoris Causa to najwyższa godność akademicka przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe, a także za szczególne zasługi dla Uczelni, która tę godność nadaje. Przypadła mi dzisiaj w udziale wielka przyjemności przedstawienia sylwetki profesora Augusta Heidlanda, który w dniu dzisiejszym tą godnością zostanie uhonorowany. Przyjemność jest tym większa, że miałem szczęście być uczniem Profesora i nadal blisko z nim współpracuję”.

Po laudacji prof. August Heidland odebrał z rąk Rektora prof. Marka Krawczyka - odczytany wcześniej przez Dziekana prof. Mirosława Wielgosia - dyplom potwierdzający nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie nowy Doktor Honorowy wygłosił wykład zatytułowany „Modern Chronic Diseases: The Challenge of Therapeutic Lifestyle Modifications”.

Po odśpiewaniu Hymnu „Medycyna” przez uczelniany Chór, Dziekan prof. Mirosław Wielgoś odebrał przyrzeczenie lekarskie od absolwentów.

Absolwentki Aleksandra Zawiślak z kierunku lekarskiego oraz Agnieszka Sarnowska z kierunku lekarsko-dentystycznego odebrały, przyznawany od tego roku Medal Złoty Laur Absolwenta - wyróżnienie dla wybitnych absolwentów Uczelni, którzy ukończyli studia z najlepszym wynikiem dla danego kierunku.

Podczas uroczystości zostały również wręczone Złote Odznaki Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Otrzymali je: Adam Bałtuć, Krzysztof Barski, Artur Drobniak, Dorota Kaczmarska, Bartłomiej Król, Marcin Leszczyk oraz Luiza Oleszczuk.

Następnie wszyscy absolwenci odebrali dyplomy z rąk prof. Marka Krawczyka - Rektora, prof. Mirosława Wielgosia - Dziekana Wydziału oraz prof. Renaty Górskiej - Prodziekan ds. Oddziału Stomatologii. Podczas uroczystości głos zabrali również: w imieniu Samorządu Lekarskiego dr Mieczysław Szatanek - Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a w imieniu absolwentów pan Filip Dąbrowski, który mówił, m.in.: „Pomimo ogromnego rozwoju technologicznego ostatnich lat pewne fakty dotyczące studiów medycznych pozostały niezmienne. Każdego dnia poznawaliśmy prawdę nie tylko o chorobach, ale i o ludzkim cierpieniu. Droga prowadząca do tytułu lekarza niejednokrotnie okazywała się bardzo trudna, nie tylko z powodu ilości wiedzy, którą musieliśmy wykazać się podczas egzaminów,lecz również z konieczności stawania przed problemami natury moralnej i etycznej. Szczęśliwie udało nam się przejść tę akademicką ścieżkę zdrowia i dołączyć do grona samorządu lekarskiego.”

Oficjalną część dyplomatorium zakończyła pieśń Gaudeamus Igitur w wykonaniu uczelnianego Chóru.

Uroczystość uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu światowej sławy pianisty pana Janusza Olejniczaka.

 

                                                     Marta Wojtach
                                                        Rzecznik prasowy


Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa oraz LXXVII promocja lekarzy i lekarzy dentystów I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter