Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni

We wtorek, 13 grudnia 2011 r. w Sali Senatu naszego Uniwersytetu odbyło się tradycyjne Wigilijne Spotkanie emerytowanych Pracowników i władz Uczelni.

W spotkaniu ze strony władz Uczelni uczestniczyli: Rektor prof. Marek Krawczyk, Prorektor ds. Kadr prof. Anna Kamińska, Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem dr hab. Sławomir Nazarewski, Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. Marek Kulus, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Mirosław Wielgoś, Prodziekan II Wydziału Lekarskiego prof. Włodzimierz Sawicki, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Robert Słotwiński oraz Kanclerz mgr Małgorzata Kozłowska. Związki zawodowe działające w uczelni reprezentowali: dr Henryk Rebandel ze Związku Zawodowego Pracowników WUM oraz Ireneusz Rudnicki z Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

Spotkanie otworzyła prof. Anna Kamińska - Prorektor ds. Kadr, która złożyła również najserdeczniejsze świąteczne życzenia uczestnikom spotkania. Wszystkiego dobrego na nadchodzące Święta i na cały nowy 2012 rok życzył emerytowanym Pracownikom Rektor prof. Marek Krawczyk. Życzenia ciepłych emocjonalnie Świąt w imieniu związków zawodowych działających w Uczelni złożył dr Henryk Rebandel.

Przedstawicielka emerytów pani Edeltrauta Janik podziękowała władzom Uczelni za to, że Uczelnia pamięta o tych, którzy wiele lat w niej pracowali i stwarza okazje do tak miłych spotkań.

Tradycyjnie przy dźwiękach kolęd uczestnicy dzielili się opłatkiem i smakowali wigilijne potrawy.

 

                                                     Marta Wojtach
                                                        Rzecznik prasowy

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Spotkanie Wigilijne z emerytowanymi pracownikami Uczelni
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter