Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego

9 grudnia br. w Sali Senatu odbyła się II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego, na której zaprezentowano monografię uhonorowaną nagrodą Ministerstwa Zdrowia, a także prace naukowe nagrodzone przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wyróżnione prace doktorskie.

Uczestników spotkania powitał gospodarz wydarzenia: Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Jerzy A. Polański. W imieniu JM Rektora Uczelni – prof. Marka Krawczyka za zaproszenie do udziału w Sesji podziękowała Prorektor ds. Kadr – prof. Anna Kamińska, która podkreśliła, że to spotkanie to szansa na zademonstrowanie potencjału badawczego pracowników jednostek II Wydziału Lekarskiego oraz doskonała okazja do wymiany poglądów naukowych.

W I części Sesji dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Dąbała - kierownik Katedry Warsztatu Medialnego i Aksjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawił wykład zatytułowany „Znaczenie komunikacji w praktyce lekarskiej”. W II części zaprezentowano monografię nagrodzoną przez Ministra Zdrowia za 2011 rok autorstwa prof. Anny Czech oraz prof. Jana Tatonia, zatytułowaną „Insulinoterapia cukrzycy oparta na patofizjologii – EBM”. Następnie prof. Jan Tatoń wygłosił referat „Patofizjologia układu wyspowego trzustki w kształtowaniu insulinoterapii cukrzycy – EBM”, a prof. Anna Czech wykład „Insulinoterapia cukrzycy – cele, wskazania, algorytmy”. Część III Sesji poświęcona była prezentacji wybranych prac nagrodzonych przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: studium „Zastosowanie czynników wzrostu w leczeniu chorób ścięgien i mięśni” autorstwa prof. dr. hab. n. med. Jarosława Deszczyńskiego, dr. hab. n. med. Artura Stolarczyka, dr. n. med. Łukasza Nagraby i lek. Tomasza Mitka oraz studium „Cykl prac na temat czynności lewej komory serca u dzieci po korekcji koarktacji aorty” autorstwa prof. dr n. med. Bożeny Werner oraz dr. n. med. Tomasza Floriańczyka.

W ostatniej części Sympozjum zaprezentowano pięć wyróżnionych rozpraw doktorskich:

„Standardy stosowania statyn w Polsce w świetle wyników badania 3ST-POL” – dr n. med. Daniel Śliż, promotor – dr hab. n. med. prof. nadzw. Artur Mamcarz

„Badanie ultrasonograficzne jelit z dożylnym podaniem środka kontrastującego w ocenie aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna” – dr n. med. Anna Cybulska, promotor – dr hab. med. Kazimierz Szopiński

„Hodowla i próby zastosowań komórek progenitorowych nabłonka owodni w inżynierii tkankowej” – dr n. med. Arkadiusz Gawryluk, promotor – dr hab. med. Bartłomiej Noszczyk

„Badanie zależności pomiędzy stężeniem hemoglobiny i wartościami hematokrytu a rozwojem sieci kosmyków łożyska ze szczególnym uwzględnieniem ekspresji receptorów dla naczyniowego śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) i łożyskowego czynnika wzrostu (PIGF)” – dr n. med. Aleksandra Stangret, promotor – dr hab. med. Dariusz Szukiewicz

„Analiza odległej skuteczności zabiegów elektrosekcji wykonywanych w jamie macicy” – dr n. med. Seweryn Trojanowski, promotor – prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów


Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
II Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter