Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nasz student wyróżniony „Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla”

Michał Grąt - student I Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni, członek Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby otrzymał 9 grudnia 2011 roku „Laur Medyczny im. dra Wacława Mayzla" przyznawany przez Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. W uroczystości uczestniczył Rektor prof. Marek Krawczyk.

Michał Grąt jest autorem trzech publikacji i licznych prezentacji na konferencjach naukowych. Jako jedyny student w zespole ośmiu autorów opublikował pracę pt. „Intraoperative injuries during liver resection: analysis of 1005 procedures”. Pracę opublikowano w Hepatology Intern 2011.

„Laury Medyczne im. Doktora Wacława Mayzla” Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznaje studentom za wysoko ocenioną pracę, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni, a jej wykonanie nie jest związane z wymogami formalnymi toku studiów.

Drugim wyróżnionym Laurem przez Wydział V PAN jest Kamil Bojarczuk – student II roku studiów uzupełniających Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który działa w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury naszej Uczelni pod kierunkiem prof. Jakuba Gołąba. Również, jako jedyny student, uczestniczył w badaniach opublikowanych w Blood, 2010:115 (18) pt. „Bortezomib modulates surface CD20 in B-cell malignancies and affects rituximab-mediated complement-dependent cytotoxicity”.

Decyzja o przyznaniu wyróżnień została podjęta podczas posiedzenia plenarnego Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk 10 listopada 2011 roku.


Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Nasz student wyróżniony „Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla”
Nasz student wyróżniony „Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla”
Nasz student wyróżniony „Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla”
Nasz student wyróżniony „Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla”
Nasz student wyróżniony „Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla”
Nasz student wyróżniony „Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla”
Nasz student wyróżniony „Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla”
Nasz student wyróżniony „Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla”
Nasz student wyróżniony „Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla”
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter