Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego

11 maja Rada I Wydziału Lekarskiego uroczyście obchodziła Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego – Dziekana Wydziału w latach 1984-87, jego Prodziekana w latach 1981-1984, Kierownika Zakładu Farmakologii Doświadczalnej z lat 1974-1991.

W tej niezwykłej części posiedzenia, obok Jubilata, uczestniczyło sześciu byłych Dziekanów Wydziału. Wśród nich: obecny Rektor prof. Marek Krawczyk – Dziekan w latach 2002-2008, prof. Andrzej Trzebski – Dziekan z lat 1972-75, prof. Bruno Szczygieł – Dziekan z lat 1978-81, prof. Janusz Komender – Dziekan w latach 1981-84, prof. Wiesław Gliński – Dziekan z lat 1996-2002. Przybyli również prof. Jerzy Majkowski – pierwszy Dziekan II Wydziału Lekarskiego oraz prof. Andrzej Danysz – były Dyrektor Instytutu Leków w Warszawie, były Kierownik Zakładu Farmakologii Akademii Medycznej w Białymstoku.

Najlepsze życzenia w imieniu własnym oraz Rady wraz z pięknym bukietem kwiatów przekazał Dziekan prof. Mirosław Wielgoś. W imieniu władz Uczelni, Senatu, studentów, całej społeczności akademickiej i własnym Jubilatowi jeszcze wielu lat aktywności w dobrym zdrowiu i pogodzie ducha winszował Rektor prof. Marek Krawczyk. Prof. Zbigniew Szreniawski został odznaczony przez Rektora Medalem im. dra Tytusa Chałubińskiego. Jubilat otrzymał od Rektora również bukiet czerwonych róż oraz specjalny list gratulacyjny.

Sylwetkę Dziekana Zbigniewa Szreniawskiego ciepło przedstawił prof. Andrzej Członkowski, następca Profesora na stanowisku Kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej. Dziekan Szreniawski dziękując Radzie za tak piękne obchody, opowiedział o swoich korzeniach i losach.

Swoje osobiste wspomnienia związane z osobą Jubilata przedstawił prof. Janusz Komender, który podkreślał ugodowość i rzeczowość Profesora i dziękował Mu za fakt, że zechciał być Prodziekanem i prowadzić znaczną część dydaktyki w Wydziale w latach 1981-84 i że zgodził się być Dziekanem, bo przyniosło to Wydziałowi wiele korzyści. O swojej ponad 40-letniej znajomości z Profesorem opowiedział prof. Andrzej Danysz, zwracając uwagę na niezwykłą uczynność i życzliwość Profesora. Wspomnieniami podzielił się również prof. Jerzy Majkowski. Następnie członkowie Rady składali Panu Dziekanowi Zbigniewowi Szreniawskiemu najlepsze życzenia urodzinowe.

Marta Wojtach
Rzecznik Prasowy


Fot. Michał Teperek

Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Zbigniewa Szreniawskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter