Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Noworoczne spotkanie władz uczelni z byłymi rektorami

W dniu 9 stycznia 2007 r. odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie władz Akademii Medycznej w Warszawie z byłymi rektorami naszej uczelni. W spotkaniu wzięli udział: Rektor AM prof. Leszek Pączek oraz byli rektorzy: prof. Andrzej Górski, od niedawna wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Bogdan Pruszyński, prof. Jerzy Szczerbań, prof. Tadeusz Orłowski, prof. Janusz Piekarczyk oraz Prorektorzy AM, Kwestor i Kanclerz AM. W trakcie spotkania Rektor AM złożył życzenia wszystkim przybyłym, a Prorektor AM, prof. Wiesław Gliński zaprezentował plany rozwoju naszej uczelni.

Podczas spotkania nastąpiło pożegnanie wieloletniego pracownika naszej Akademii, przez ostatnie lata osobistego kierowcy rektorów AM, pana Władysława Jackiewicza.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter