Wydarzenia

21
lis
Lokalizacja:
Krwiobus zaparkowany przy Centrum Dydaktycznym WUM, ul. ks. Trojdena 2a, godz. 9:00-14:00
21
lis
Lokalizacja:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Gosławska 4
Organizator:
Fundacja Wsparcie i Rozwój
22
lis
Lokalizacja:
Organizator:
Inkubator UW wspólnie z firmą Pfizer Polska sp. z.o.o., przy wsparciu Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę
22
lis
Lokalizacja:
Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 8 im. prof. J. Zaorskiego, godz. 12:00-14:00
Organizator:
Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Piotr Dziechciarz, Dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej - dr Antonina Doroszewska, Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej oraz Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia
22
lis
23
lis
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Wołoska 137
Organizator:
Przychodnia Lekarska Orlik
26
lis
Lokalizacja:
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, godz. 16:00
Organizator:
Wydział Lekarsko-Dentystyczny WUM
28
lis
Lokalizacja:
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula A, godz. 9:00
Organizator:
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, SKN Prawa Medycznego
28
lis
Lokalizacja:
Aula B Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. ks. Trojdena 2a (wjazd na bezpłatny parking uniwersytecki: od ul. ks.Trojdena), godz. 20:00
Organizator:
Fundacja Ronalda McDonalda oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny