Komisje Rektorskie

Komisje Rektorskie kadencji 2016-2020

 • Rektorska Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Uczelniane Kolegium Studiów Doktoranckich
 • Rektorska Komisja Socjalna
 • Rektorska Komisja Antymobbingowa
 • Rektorska Komisja ds. nadawania tytułu doktora honoris causa
 • Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Rektorska Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 1. Prof. dr hab. Wojciech Braksator - Przewodniczący - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji
 2. Mgr inż. Elżbieta Domaszewicz
 3. Dr Delfina Terlecka-Weiss
 4. Dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk
 5. Mgr Krzysztof Komorowski
 6. Dr inż. Irena Kosińska
 7. Mgr Andrzej Stepnowski
 8. Mgr Irena Ambroziak
 9. Mgr Magdalena Jóźwik

Uczelniane Kolegium Studiów Doktoranckich

 1. Prof. dr hab. Katarzyna Życińska - Przewodnicząca
 2. Dr hab. Bożena Kociszewska-Najman
 3. Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska
 4. Prof. dr hab. Sylwia Słotwińska
 5. Prof. dr hab. Dorota Maciejewska
 6. Prof. dr hab. Jacek Przybylski
 7. Mgr Joanna Bogusz
 8. Lek. Piotr Sobieraj
 9. Lek. dent. Michał Dudziński
 10. Mgr Sandra J. Górska
 11. Mgr Aleksander Zarzeka

Rektorska Komisja Socjalna

 1. Prof. dr hab. Hanna Czeczot -
 2. Prof. dr hab. Leszek Szablewski
 3. Dr Mateusz Wątroba
 4. Małgorzata Mścichowska
 5. Dr Jakub Piwowarski
 6. Dr hab. Jarosław Czerwiński
 7. Małgorzata Kochańska
 8. Jarosław Lipka
 9. Mgr Irena Magdalena Jóźwik
 10. Małgorzata Krzywicka
 11. Irena Ambroziak
 12. Dr Joanna Brydak-Godowska
 13. Mgr Agnieszka Czarnecka

Rektorska Komisja Antymobbingowa

1. Prof. dr hab. Agata Szulc - Przewodnicząca
2. Prof. dr hab. Rafał Krenke
3. prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł
4. mec. Krzysztof Komorowski
5. Ireneusz Rudnicki
6. Dorota Szmaus - sekretarz


Rektorska Komisja ds. nadawania tytułu doktora honoris causa

1. Prof. dr hab. Grzegorz Opolski - Przewodniczący
2. Prof. dr hab. Leszek Pączek
3. Prof. dr hab. Marek Kuch
4. Prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak
5. Prof. dr hab. Piotr Wroczyński
6. Prof. dr hab. Piotr Małkowski
7. Mgr Elwira Zielińska - Sekretarz


Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

1. Prof. dr hab. Marcin Wojnar - Przewodniczący, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
2. Dr n. med. Piotr Dziechciarz
3. Dr n. med. Piotr Pietras
4. Dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz
5. Dr n. farm. Mariusz Panczyk
6. Dr hab. n. farm - Joanna Kolmas
7. Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski
8. Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib
9. Zofia Kwiatkowska
10. Natalia Bierezowicz
11. Mgr Ilona Cieślak
12. Lek. Piotr Sobieraj
13. Mgr Joanna Gajowniczek
14. Mgr Marek Fudała
15. Dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz


Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

1. Prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak - Przewodniczący, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju
2. Prof. dr hab. Andrzej Deptała - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych
3. Prof. dr hab. Wojciech Braksator - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji
4. Prof. dr hab. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
5. Prof. dr hab. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii
6. Prof. dr hab. Paweł Włodarski - Dziekan I Wydziału Lekarskiego
7. Prof. dr hab. Marek Kuch - Dziekan II Wydziału Lekarskiego
8. Prof. dr hab. Piotr Wroczyński - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
9. Prof. dr hab. Piotr Małkowski - Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu
10. Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
11. Mgr Małgorzata Rejnik - Kanclerz
12. Dr Henryk Rebandel -
13. Ireneusz Rudnicki
14. Mgr Ewa Znamińska-Saneszko
15. Dr Grzegorz Benke
16. Mgr Iwona Cieślikowska - Sekretarz