Władze administracyjne

 

Kanclerz WUM - Małgorzata Rejnik

mgr Małgorzata Rejnik
 
Kanclerz
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 301
02-091 Warszawa  
tel: (22) 57 20 301
faks: (22) 57 20 361

e-mail: malgorzata.rejnik@wum.edu.pl

 

 

mgr inż. Stanisław Pitucha

Zastępca Kanclerza
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 301
02-091 Warszawa   
tel: (22) 57 20 355
faks: (22) 57 20 361

e-mail: stanislaw.pitucha@wum.edu.pl

 

 

 

mgr Jolanta Ilków
 
Kwestor

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 402
02-091 Warszawa  
tel: (22) 57 20 402
faks: (22) 57 20 462

e-mail: jolanta.ilkow@wum.edu.pl

 

 

Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji - Mariusz Antoniak

inż. Mariusz Antoniak
 
Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji


ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 315
02-091 Warszawa  
tel: (22) 57 20 315, 354
faks: (22) 57 20 371
e-mail: mariusz.antoniak@wum.edu.pl

 

 

 

                                                

 

Jan Matłachowski, Z-ca Kanclerza ds. Eksploatacjimgr inż. Wojciech Starczyński

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji


ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 315
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 315, 808
faks: (22) 57 20 371

e-mail: wojciech.starczynski@wum.edu.pl