Terminy obrad Senatu

Terminy posiedzeń Senatu Uczelni w 2018 roku:

  • 29 stycznia, godz. 13.00
  • 26 lutego, godz. 13.00
  • 26 marca, godz. 13.00
  • 23 kwietnia, godz. 13.00
  • 21 maja, godz. 13.00
  • 25 czerwca, godz. 13.00
  • 24 września, godz. 13.00
  • 29 października, godz. 13.00
  • 26 listopada, godz. 13.00
  • 17 grudnia, godz. 13.00