Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Skład Senatu bieżącej kadencji

Rektorzy

1. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 
Prorektorzy

2. Prof. dr hab. Sławomir Majewski Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
3. Prof. dr hab. Renata Górska
Prorektor ds. Kadr
4. Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski     
Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem
5. Prof. dr hab. Marek Kulus Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Dziekani Wydziałów

6. Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś Dziekan I Wydziału Lekarskiego

7. Prof. dr hab. Marek Kuch

Dziekan II Wydziału Lekarskiego
8. Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
9. Prof. dr hab. Piotr Wroczyński Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
10. Prof. dr hab. Piotr Małkowski
Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu
11. Prof. dr hab. Bolesław Samoliński
Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego

Prodziekani Oddziałów

12. Prof. dr hab. Barbara Górnicka I Wydział Lekarski
13. Prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz I Wydział Lekarski
14. Prof. dr hab. Bożena Werner
II Wydział Lekarski (Oddz. Nauczania w Języku Angielskim)
15. Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk Wydział Lekarsko-Dentystyczny
16. Prof. dr hab. Artur Mamcarz
II Wydział Lekarski (Oddz. Fizjoterapii)
17. Prof. dr hab. Grażyna Nowicka
Wydział Farmaceutyczny (Oddz. Medycyny Laboratoryjnej)
18. Dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek
Wydział Nauki o Zdrowiu (Oddz. Pielęgniarstwa)
19. Prof. dr hab. Andrzej Deptała
Wydział Nauki o Zdrowiu (Oddz. Zdrowia Publ.)
20. Dr hab. Jacek Rózga
Wydział Nauki o Zdrowiu (Oddz. Dietetyki i kierunku Ratownictwo Medyczne)

Senatorzy I Wydziału Lekarskiego z grupy profesorów i dr habilitowanych

21. Prof. dr hab. Magdalena Durlik
22. Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong
23. Prof. dr hab. Anna Kamińska
24. Prof. dr hab. Jacek Malejczyk
25. Prof. dr hab. Grzegorz Opolski
26. Prof. dr hab. Leszek Pączek
27. Dr hab. Leopold Wagner 


Senatorzy II Wydziału Lekarskiego z grupy profesorów i dr habilitowanych

28. Prof. dr hab. Andrzej Kokoszka
29. Prof. dr hab. Maciej Karolczak


Senatorzy Wydziału Lekarsko-Dentystycznego z grupy profesorów i dr habilitowanych

30. Prof. dr hab. Piotr Pruszczyk 

Senatorzy Wydziału Farmaceutycznego z grupy profesorów i dr habilitowanych

31. Prof. dr hab. Marek Naruszewicz
32. Dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

Senatorzy Wydziału Nauki o Zdrowiu z grupy profesorów i dr habilitowanych

33. Prof. dr hab. Janusz Wyzgał

Senatorzy I Wydziału Lekarskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

34. Dr Andrzej Dąbrowski
35. Dr hab. Krzysztof Dudek
36. Dr Ryszard Galus
37. Dr Zoulika Jabiry-Zieniewicz
38. Dr Zofia Konarska
 
Senatorzy II Wydziału Lekarskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

39. Dr hab. Dariusz Białoszewski

40. Dr Andrzej Światowiec


Senatorzy Wydziału Lekarsko-Dentystycznego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

41. Dr Barbara Siemińska-Piekarczyk

Senatorzy Wydziału Farmaceutycznego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

42. Dr Zofia Suchocka

Senatorzy Wydziału Nauki o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

43. Dr Wojciech Boratyński

Senatorzy – Studenci I Wydziału Lekarskiego

44. Maciej Pawliszewski
45. Roman Koński
46. Aleksandra Saletra

Senatorzy – Studenci II Wydziału Lekarskiego

47. Rafał Sawicki
48. Jakub Rokicki


Senatorzy Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

49. Michał Urzędowski

Senatorzy – Studenci Wydziału Farmaceutycznego

50. Monika Lipiec

Senatorzy – Studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu

51. Ewa Kamińska
52. Lucyna Iwanow
53. Paulina Szajwaj
54. Paweł Janiszewski 

Senator z grupy doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

55. Filip Dąbrowski

Senatorzy z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

56. Mgr Ewa Kępska

57. Mgr Joanna Kwiatkowska
58. Mgr Agnieszka Milaniuk

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]