Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Skład Senatu bieżącej kadencji

Rektorzy

1. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 
Prorektorzy

2. Prof. dr hab. Sławomir Majewski Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
3. Prof. dr hab. Renata Górska
Prorektor ds. Kadr
4. Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski     
Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem
5. Prof. dr hab. Marek Kulus Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Dziekani Wydziałów

6. Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś Dziekan I Wydziału Lekarskiego

7. Prof. dr hab. Marek Kuch

Dziekan II Wydziału Lekarskiego
8. Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
9. Dr hab. Piotr Wroczyński Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
10. Prof. dr hab. Piotr Małkowski
Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu
11. Prof. dr hab. Bolesław Samoliński
Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego

Prodziekani Oddziałów

12. Prof. dr hab. Barbara Górnicka I Wydział Lekarski
13. Prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz I Wydział Lekarski
14. Prof. dr hab. Bożena Werner
II Wydział Lekarski (Oddz. Nauczania w Języku Angielskim)
15. Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk Wydział Lekarsko-Dentystyczny
16. Dr hab. Artur Mamcarz
II Wydział Lekarski (Oddz. Fizjoterapii)
17. Prof. dr hab. Grażyna Nowicka
Wydział Farmaceutyczny (Oddz. Medycyny Laboratoryjnej)
18. Dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek
Wydział Nauki o Zdrowiu (Oddz. Pielęgniarstwa)
19. Dr hab. Andrzej Deptała
Wydział Nauki o Zdrowiu (Oddz. Zdrowia Publ.)
20. Dr hab. Jacek Rózga
Wydział Nauki o Zdrowiu (Oddz. Dietetyki i kierunku Ratownictwo Medyczne)

Senatorzy I Wydziału Lekarskiego z grupy profesorów i dr habilitowanych

21. Prof. dr hab. Magdalena Durlik
22. Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong
23. Prof. dr hab. Anna Kamińska
24. Prof. dr hab. Jacek Malejczyk
25. Prof. dr hab. Grzegorz Opolski
26. Prof. dr hab. Leszek Pączek
27. Prof. dr hab. Piotr Pruszczyk

28. Dr hab. Leopold Wagner

Senatorzy II Wydziału Lekarskiego z grupy profesorów i dr habilitowanych

29. Prof. dr hab. Mirosław Dłużniewski
30. Prof. dr hab. Maciej Karolczak

Senatorzy Wydziału Farmaceutycznego z grupy profesorów i dr habilitowanych

31. Prof. dr hab. Marek Naruszewicz
32. Dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

Senatorzy Wydziału Nauki o Zdrowiu z grupy profesorów i dr habilitowanych

33. Prof. dr hab. Janusz Wyzgał

Senatorzy I Wydziału Lekarskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

34. Dr Andrzej Dąbrowski
35. Dr Krzysztof Dudek
36. Dr Ryszard Galus
37. Dr Zoulika Jabiry-Zieniewicz
38. Dr Zofia Konarska

39. Dr Bogusław Najnigier

Senatorzy II Wydziału Lekarskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

40. Dr hab. Dariusz Białoszewski

41. Dr Andrzej Światowiec

Senatorzy Wydziału Lekarsko-Dentystycznego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

42. Dr Barbara Siemińska-Piekarczyk

Senatorzy Wydziału Farmaceutycznego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

43. Dr Zofia Suchocka

Senatorzy Wydziału Nauki o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

44. Dr Wojciech Boratyński

Senatorzy – Studenci I Wydziału Lekarskiego

45. Maciej Pawliszewski
46. Roman Koński
47. Aleksandra Saletra

Senatorzy – Studenci II Wydziału Lekarskiego

48. Rafał Sawicki
49. Jakub Rokicki


Senatorzy Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

50. Maciej Trzaskowski

Senatorzy – Studenci Wydziału Farmaceutycznego

51. Monika Lipiec

Senatorzy – Studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu

52. Ewa Kamińska
53. Marta Pieńkowska
54. Marcin Wojciechowski
55. Aleksander Zarzeka

Senator z grupy doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

56. Filip Dąbrowski

Senatorzy z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

57. Mgr Ewa Kępska

58. Mgr Joanna Kwiatkowska
59. Mgr Agnieszka Milaniuk

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]